Trải quân trong việc chống EI và  vấn đề ngân sách

Nhữ Đình Hùng

Ngày thứ hai 29 tháng chín 2014, site 'égalité et réconciliation' đã đưa ra một bài viết về việc Mỹ dàn trải lực lượng ở Irak và Syrie dưới tựa đề   'Troupes au sol ou simples "conseillers": le déploiement opaque de l'armée étasunienne en Irak et en Syrie'; với tựa đề như thế, bài báo đã tỏ dấu ngờ vực đã có sự hiện-diện của binh-sĩ Mỹ trên diện địa.

Bài báo cho thấy vào ngày 17 tháng chín vừa qua, tại căn-cứ không-quân Macdill (Floride), tổng-thống Obama đã tuyên-bố 'với tư-cách tổng-tư-lệnh, tôi sẽ không dùng các ông, không dùng bất cứ thành-phần nào trong quân-lực chúng ta trong một trận chiến mới trên mặt đất ở Irak'

Về phiá Irak, ngày 25 tháng chín vừa qua, pho chủ-tịch của hội-đồng tỉnh Salah ad-Din đã loan báo việc HoâKỳ đã sẵn sàng để gơi thêm 13000 quân đến Irak, lực-lương này với các xe cộ của họ sẽ đồn trú ở phi-trường Speicher trong tỉnh Tikrit, cách tây bắc thủ đô Bagdad 140 cây số. Ông này cũng xác-nhận việc có mặt của hàng chục cố-vấn Mỹ ở trong tỉnh. Ngày 10 tháng chín, Hoa-Kỳ đã loan-báo việc dàn trải thêm 475 binh sĩ, nâng số binh sĩ có mặt ở Irak lên đến số 1600 người và nói rằng phần lớn trong số họ được dùng như cố-vấn cho lực-lượng Irak và Kurde và được dùng để bảo-vệ sứ-quán Hoa-Kỳ cũng như phi-trường quốc-tế ở Bagdad.

Ngày 26 tháng chín; nghĩa là vài ngày trước khi tổng thống Obama đưa ra lời tuyên-bố ở căn-cứ không-quân Macdill, tướng Dempsey, trong một cuộc họp báo ở bộ quốc-phòng, đã đưa ra nhận-định 'những cuộc không-tập của liên-minh chống EI trong tuần này ở Syrie đã làm xáo trộn cơ cấu chỉ-huy của nhóm djihadiste và giảm thiểu khả-năng tiếp-liệu, nhưng việc này không đủ' và nói thêm một lực lượng trên đất là cần-thiết nhưng không thể là một lực-lượng Mỹ, và nghĩ rằng các ' phiến quân Syrie chống lại djihadistes' phải được vận-dụng trên đất liền khoảng từ 12 đến 15000 người để lấy lại các vùng còn đặt dưới sự kiểm soát của EI ở phiá đông Syrie. Lực lượng này tương dương với con số do viên chức hữu trách Irak đưa ra! Kể từ ngày 08.08 vừa qua, Hoa-Kỳ đã làm hơn hai trăm cuộc không-tập ở Irak.

Tướng Dempsey cũng nói là các cố-vấn quân-sự Mỹ đã làm việc với các lực-lượng Irak và Kurde và việc huấn-luyện, trang-bị cho phiến-quân Syrie đã bắt đầu. Quốc-hội Hoa-Kỳ đã phê-chuẩn việc  giải-ngân lên đến 500 triệu đô-la để tài-trợ việc Hoa-Kỳ huấn-luyện cho khoảng 5000 quân của lực lương 'phiến-quân' Syrie ngõ hầu chống lại EI. 

(Ghi-chú riêng:Trong các bản tin bằng tiếng Pháp, EI dùng để chỉ Nhà Nước Hồi Giáo, gần đây EI còn được chỉ bằng một tên khác :Deash.

danh xưng lúc đầu để chỉ quân chống lại chế-độ của ông Bachar al Assad là quân nổi dậy 'insurgé', sau đó thêm vào chữ 'ôn hoà' để phân-biệt với quân khủng bố djihadiste, và gần đây dùng chữ phiến-quân (rebelle). Lực lượng đối-lập cũng được dùng đến. Việc chỉ-trích chế-độ của ông Assad cũng giảm thiểu, có các bình luận cho rằng lực lượng của ông Assad phải được dùng đến trong việc chống lại EI).

Ngày 26 tháng chín, bộ-trưởng quốc-phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết các chiến-dịch do Hoa-Kỳ thực-hiện để chống lại EI tại Irak và Syrie tốn từ 7 đến 10 triệu đô la mỗi ngày. Các chiến-dịch này được tài-trợ trong một ngân-khoản mệnh danh 'Overseas Contigency Opérations' (OCO). Ngân-khoản này được dùng để tài-trợ cho các cuộc can-thiệp của lực-lượng Mỹ ở ngoài nước và USAID và trong tài khoá năm nay, ngân khoản dành cho OCO lên đến 85 tỉ đô-la, tài khoá tới tứ 01.10.2014 đến 30.09.2015 dự trù 80 tỉ đô la, mặc dù Mỹ đã rút khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, với cuộc chiến chống EI, ngân sách dữ trù này có lẽ sẽ không đủ, Chick Hagel cho rằng tiêu tốn cho việc này ước lượng từ 1,25 đến 1,75 tỉ dàô la một tháng. Được biết một giờ bay của phi-cơ F-22 Raptor tốn 530.000 đô la, một hoả tiễn Tomahawk trị giá 1,5 triệu đô la, riêng trong đêm 22 rạng ngày 23.09 đã có 47 hoả tiễn được bắn đi để chống nhóm khủng-bố Khorasan). Tướng Martin Dempsay cũng nghĩ là chiến-dịch chống EI sẽ tạo ra vấn đề về ngân-sách trong tương-lai.