Một nhân viên của sở an ninh đối ngoại DGSE
đào nhiệm sang một nhánh của al-Qaïda?

 

Nhữ Đình Hùng

Theo một nguồn tin của McClatchy, nhóm truyền-thông đứng hàng thứ ba của Hoa-kỳ, một cán-bộ cao-cấp của nhóm khủng bố Khorosan (một nhóm có liên-hệ tới Front al-Nosra, một nhánh của al-Qaïda tại Syrie), có thể là một cựu nhân-viên của DGSE của Pháp.

Vẫn theo nguồn tin của McClatchy, người này là một chuyên-viên về chất nổ và như thế được coi là nguy-hiểm, đến độ đã trở thành đích nhắm cho cuộc không-kích cách đây hai tuần nhắm vào nhóm Khorosan. Trong cuộc không-kích này nhắm vào tám địa điểm, không-lực Hoa-Kỷ đã bắn đi 47 hoả-tiễn Tomahawk. Người được coi là cựu nhân-viên của DGSE đã chạy thoát cùng với một số đồng đội, mang theo nhiều chất nổ có thể được xử dụng cho các việc phá hoại trên các đường bay thương-mại.

Cuộc không-kích vừa kể đã làm thiệt mạng khoảng 50 djihadistes, trong số có Mohsen al-Fadhli, được coi là thủ-lãnh nhóm Khorasan.

Nhóm truyền-thông McClatchy cho biết họ có được tin tức này nhờ bốn sĩ quan tình-báo Âu-châu có những hiểu biết về tình hình tại Syrie ở các cấp khác nhau, trong số đó có hai người đã cho biết căn cước của người được coi là cựu nhân viên của DGSE, nhưng McClatchy không tiết-lộ tin tức này. Các tin tức không nghĩ rằng đây là một nhân-viên thâm-nhập nhưng việc người này đã có những kiến-thức về tình báo khiến anh ta trở nên một nhân viên nguy-hiểm của al-Qaïda. Vẫn theo nhóm truyền-thông này, cựu-điệp-viên Pháp là một chuyên-viên về chất nổ đã từng đánh trận ở Afghanistan và Syrie với al-Qaïda, ông này đã tổ chức một nhóm khoảng năm người, hoạt-động từ một ngôi đền hồi-giáo ở Idlib thuộc tây bắc Syrie. Nguồn tin này cũng nói là chức-vụ của người này trong tổ-chức tình-báo Pháp không được biết rõ. Ông ta có thể thuộc về các sở tình-báo quân-đội, hay thuộc DGSE, có thể đã trải qua nhiều công việc khác nhau hay ở những sở khác nhau, điều thường xảy ra cho những người có một dung mạo đặc biệt (giỏi về văn-hoá và ngôn ngữ ả-rập, khả-năng kỹ-thuật đặc-biệt,...

Bộ quốc-phòng Pháp đã bác bỏ tin này, nói rằng các tin-tức đưa ra hoàn-toàn sai lầm, chẳng hề có một người nào có tầm-vóc quan-trọng như thế đã đào-nhiệm để đi theo al-Qaïda.

Theo báo Le Figaro, các nguồn tin từ các sở tình-báo Pháp coi các thông-tin của McClatchy là 'dị hợm'. Theo các nguồn tin này, người này không thể là cựu nhân-viên DGSE trong bất kỳ trường-hợp nào. Báo Le Monde cho biết theo nguồn tin bộ quốc phòng, người này không thể là một quân nhân mới đào ngũ nhưng không loại-trừ việc một người Pháp đã từng phục vụ trong quân-đội hay đã có một huấn-luyện bán quân sự, đã được nhận thấy ở Syrie bên cạnh al-Qaïda. Tuy nhiên, chưa có một thông-cáo chính-thức để bác bỏ tin này.

Được biết là nhóm McClatchy đã làm hỏng một chiến-dịch đang diễn ra hồi năm ngoái của tình-báo Mỹ, khi đưa ra việc đang có một kế-hoạch tấn-công ở mức độ lớn khi đưa ra các nói chuyện của Ayman al-Zawahiri, người kế-vị  Ban Laden, với Nasser al-Wuhayshi, thủ lãnh của al-Qaïda trong bán-đảo ả-rập (AQPA). Các chuyên-gia và các người trách-nhiệm trong chánh-quyền Obama coi làm lộ tin này còn gây nhiều tổn-hại hơn là các tiết-lộ của edward Snowden.

Nhữ đình Hùng/tổng-hợp/08.10.2014


Tham-khảo: 

http://www.24matins.fr/syrie-ancien-agent-dgse-aux-cotes-dal-qaida-131802utm_source=Editors+Picks&utm_medium=editorpicks&utm_campaign=editorpicks
http://www.opex360.com/2014/10/06/transfuge-de-la-dgse-dans-les-rangs-de-la-branche-syrienne-dal-qaida/" target="_blank">http://www.opex360.com/2014/10/06/transfuge-de-la-dgse-dans-les-rangs-de-la-branche-syrienne-dal-qaida/ 
http://www.lefigaro.fr/international/2014/10/06/01003-20141006ARTFIG00179-l-obscure-histoire-d-un-agent-francais-retourne-par-al-qaida.php" target="_blank">http://www.lefigaro.fr/international/2014/10/06/01003-20141006ARTFIG00179-l-obscure-histoire-d-un-agent-francais-retourne-par-al-qaida.php
http://www.24matins.fr/syrie-ancien-agent-dgse-aux-cotes-dal-qaida-131802?utm_source=Editors+Picks&utm_medium=editorpicks&utm_campaign=editorpicks" target="_blank">http://www.24matins.fr/syrie-ancien-agent-dgse-aux-cotes-dal-qaida-131802?utm_source=Editors+Picks&utm_medium=editorpicks&utm_campaign=editorpicks

_______________