Căn-cứ quân-sự Miramas (Pháp) bị mất cắp

Nhữ Đình Hùng

Một chuyện khó tin nhưng đã thực sự xảy ra ở căn-cứ Miramas (Pháp) gần cạnh thành phố Marseille. Một số lượng quan-trọng chất nổ plastic, ngòi nổ và lựu đạn đã bị 'kẻ gian' đánh cắp!

Hơn một trăm ngòi nổ và hằng chục bánh chất nổ plastic và khoảng 40 quả lựu đạn ở một căn-cứ tồn-trữ đạn dược của lục-quân, ở Miramas, trong vùng tỉnh Bouches du Rhône đã bị mất cắp trong đêm chủ nhật rạng ngày thứ hai 06.07.2015. Kẻ gian đã giản-dị cắt vòng rào lưới sắt và phá cửa chín toà nhà chứa đạn dược, vũ khí; các toà nhà này ở rải rác cách xa nhau.

Căn cứ tồn trữ đạn dược Miramas không phải là một trại lính có tường thành vây quanh, ngược lại, chỉ có hai vòng rào lưới sắt và nhất là không có việc canh-gác bằng vidéo! Căn cứ Miramas được coi như là một trung-tâm chuyển-vận tiếp-liệu cho lục quân, một nơi tồn-trữ vật liệu cho các chiến-dịch ngoài nước. Căn cứ có hàng chục toà nhà cách li nhau vì lý do an toàn, trải rộng trên một diện tích lên đến 250 mẫu tây.
 Buổi sáng thứ hai, trong lúc đi tuần, các quân-nhân đã ghi nhận việc các toà nhà bị phá cửa và đã báo động lên thượng cấp. Việc canh phòng ban đêm được coi là kém, chỉ có vài người gác và một ít quân nhân ngủ tại trại!

Trong ngày thứ ba, các cuộc điều tra  dưới tội danh 'ăn cắp với băng đảng có tổ chức' đã được thực hiện. Các điều tra viên không loại bỏ bất kỳ giả thuyết nào, từ băng đảng ăn cắp tới khủng bố. Điều ghi nhận là các người ăn cắp đã đột nhập căn cứ dễ dàng khiến người ta ngờ rằng đó là những người biết rõ nơi này chẳng hạn quân nhân hay cựu quân nhân, nhân viên của căn cứ hay những người đã có được các tin tức chính xác!

sơ đồ lấy trên opex.com

                                                                                                                                        

(ZRA= zone de regroupement et d'attent= vùng tập trung và đợi)

Theo Frédéric Vigouroux,thị trưởng của Miramas, 'tôi có rất ít các tin tức, nhưng thiệt là đáng ngại; Mọi cơ quan của Nhà Nước đều tập trung vào hồ-sơ này'.

Trong tình-hình hiện nay, ý nghĩ đến đầu tiên là việc ăn cắp này nhằm thực-hiện khủng-bố.

Trong quá khứ cũng đã từng xảy ra việc đánh cắp vũ-khí, vào ngày 21 rạng 22 tháng 11 năm 1981 ở Foix. Kẻ gian đã đột nhập căn cứ trong khu vực Clauzel, lấy một cam-nhông, hằng trăm súng tiểu liên và 4 đại liên. Lúc đầu người ta coi đó là do các nhóm khủng bố (phong trào li khai Basque, những cựu nhân viên của OAS,...) Cuối cùng việc đánh cắp này do băng đảng! Một người trong băng đảng đã từng phục vụ trong căn cứ này, đã tổ-chức cuộc đánh cắp một cách hoàn hảo. Cái không may là các vũ khí tồn-trữ ở đây đã được đặt trong tình trạng  'bất khiển dụng', các cơ bẩm (culasse) đã được tháo gỡ. Không thể bán các võ khí vô dụng này để có tiền, băng đảng ăn cắp đã làm một vụ  đánh cướp ở Toulouse và vì thế mà bị tóm gọn.

Hiện việc đột nhập và đánh cắp vũ khí, chất nổ và ngòi nổ được Viện truy nã hình phạm của Hiến-Binh Quốc-Gia (IRCGN) cũng như phân bộ truy nã của hiến-binh Marseille theo dõi. Tổng trưởng quốc phòng Jean Yves Le Drian đã ra lệnh mở điều tra về chỉ huy để xét các sự việc,về tổ chức và về trách-nhiệm

Cơ quan DPID (sở bảo vệ các căn cứ, phương tiện và hoạt động quốc phòng) có thời hạn 15 ngày để đưa ra các đề nghị về việc bảo vệ các căn cứ tồn trữ vũ khí và các biện pháp 'điều chỉnh'.

Việc bảo-vệ các căn cứ nếu không được nghiêm mật có lẽ vì kể từ sau vụ khủng-bố Charlie Hebdo, ba quân chủng đã huy động cả 2000 người để bảo vệ các điểm nhạy cảm về quốc-phòng theo kế hoạch Cuirasse.

Nhữ Đình Hùng tổng hợp/08.07.2015

Tham khảo:
 http://www.opex360.com/2015/07/07/vol-dexplosifs-de-detonateurs-sur-le-site-militaire-de-miramas/
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/3485164/des-grenades-volees-dans-une-caserne-militaire.html
http://www.boursorama.com/forum-politique-vols-de-detonnateurs-plastiquemiramas-438117767-1

 

 Đăng ngày 14 tháng 07.2015