Libye - Việt Nam


Nhữ Đình Hùng

*Libye : Hội-đồng quốc-gia chuyển-tiếp (CNT) cảnh-giác về nguy cơ chia cắt Libye.

Mustapha Abdujalil, chủ-tịch hội-đồng quốc-gia chuyển-tiếp (CNT) ở Libye, vào chiều ngày thứ năm 19.04, đã lên tiếng chống lại khuynh-hướng chia cắt Libye trong một cuộc phỏng-vấn của một đài truyền- hình địa-phương và xác-nhận rằng Libye là một thực-thể duy-nhất : "những lời kêu gọi và khuynh-hướng chia cắt Libye chỉ phục-vụ cho những kẻ thù của đất nước và có thể làm đất nước bị vỡ ra thành nhiều thực thể". Lời tuyên bố được đưa ra 24 tiếng sau khi Ahmed Zoubaïr al-Senoussi loan-báo từ Al-Beida (thuộc đông bắc Libye) việc thành-lập một thẩm-quyền tham-vấn về liên-bang và việc tạo dựng lực lượng vệ-binh quốc-gia ở vùng đông Libye. Al-Senoussi cũng lên tiếng cảnh-cáo CNT về mọi ý-định dùng bạo-lực chống lại vùng Cynéraïque.

Al-Senoussi là họ hàng của phế đế Idris 1er, bị Kadhafi lật đổ vào năm 1969. Các bộ lạc và dân-binh ở vùng đông Libye đã họp ngày 06.03.2012 và tuyên bố việc thành-lập một nhà nước Cyrénaïque bán tự-trị và đã đưa Al-Senoussi vào vai trò thủ-lãnh. Sau việc này,tại nhiều nơi tại vùng đông Libye, đã có những cuộc xuống đường chống lại ý-định liên-bang và chia cắt lãnh thổ. Trong thời điểm đó, chủ tịch CNT cũng đã lên án các nước Ả-rập nhưng không nêu đích danh, đã tài trợ cho việc chia cắt Libye để tránh việc bị  vướng vào cuộc cách-mạng mùa xuân Ả-rập!

Nước Libye thời hậu Kadhafi khó có thể nói là đã tìm lại được hoà-bình và thống-nhất trước đó: vùng Cynéraïque và Fezzan đã có quyết định tách khỏi thẩm-quyền của CNT.

Những cuộc đụng trận giữa quân của CNT và các bộ lạc đã thường xuyên xảy ra. Vào sáng thứ hai, 23.04, đã có giao tranh giữa các bộ lạc Toubou và Zwai tại Koufra mặc dù có sự can-thiệp của quân-đội của CNT. Các cuộc giao tranh giữa Toubou và Zwai đã kéo dài từ hai tháng qua và đã gây thiệt mạng cho khoảng một trăm người. Phe Toubou cáo buộc lực lượng của CNT có ý thiên-vị, muốn xoá tên Toubou khỏi bản đồ Libye.

Trong khi đó, vào ngày thứ sáu 20.04, chánh-quyền CNT đã nhận sự bàn giao phi-trường quốc-tế Tripoli từ phiá dân binh Zintane. Việc chuyển giao này đã có được nhờ việc CNT chấp nhận hội nhập lực lượng dân binh Zintane vào quân đội của Libye và việc thanh-toán lương bổng cho họ. Trong lễ bàn giao được tổ chức ở phi-trường quốc-tế Tripoli vào ngày thứ sáu, thứ trưởng nội vụ Omar al Khadraoui đã bảo đảm rằng các cựu dân-binh sẽ được hội-nhập vào các lực lượng của bộ nội-vụ và bộ quốc-phòng. Dân binh Zintane là lực lượng chính đã đóng góp vào việc tấn công và giải-phóng Tripoli.

*Hà nội: dân-chúng chống đối chánh-quyền về việc truất hữu đất đai.

Chánh-quyền Hà Nội đã huy động hằng ngàn cảnh-sát để giải tán vào ngày thứ ba các người dân tụ họp trên thửa đất rộng 72 mẫu thuộc 166 gia đình ở phiá đông Hà Nội bị chánh quyền địa phương trưng thu trong khuôn khổ thực hiện dự án Ecopark.

Dân chúng thuộc huyện Văn Giang đã quyết định chống lại việc truất hữu, khoảng 700 người đã biểu tình tại chỗ từ chiều thứ hai nhưng  họ đã bị một lực lượng cảnh-sát khoảng 4000 người trang phục chống bạo-loạn và thường phục giải tán. Đám biểu tình đã phản ứng bằng cách ném "cốc-tay mô-lô-tốp" vào đám cảnh sát nhưng những người này có mộc che chở. Ngược lại, đám dân chúng bị rượt đuổi và tấn công bằng 'ma-trắc' và lựu đạn cay.(Theo site của Lê Hiển Đức, có hằng trăm cảnh sát chống bạo loạn đã được huy động và có từ 7 đến 10 người bị cảnh sát bắt giữ.)

Trong những năm vừa đã có rất nhiều tranh chấp về điền địa nhưng tại Việt Nam, đất đai là sở hữu của Nhà Nước. Chánh quyền nói đền bù "xứng đáng" cho người bị dời chỗ nhưng các khoản tiền bồi thường này không tương xứng với các thiệt hại, mặt khác lại còn bị cắt xén vì tham nhũng!

Dự án Ecopark do công ty Viêt Hưng Co Ltd thực hiện với một đầu tư lên đến 250 triệu đô la, chánh quyền địa phương đã chấp thuận cung cấp 500 mẫu tây đất mà không qua một thảo luận thực sự. Chánh quyền địa phương bảo là dự án tiến hành đúng theo luật!
Nhắc lại vào tháng giêng năm nay, cũng đã xảy ra một vụ tương tự ở Hải Phòng.

Tại Tunisie, một người bán hàng rong bị tịch thu chiếc cân và hàng hoá, bị bợp tai, đã phẫn uất tự thiêu và trở thành ngòi kích hoả cho mùa xuân Ả rập. Ở Việt Nam, sau việc dùng xe ủi đất làm thiệt mạng một nông dân ở Tiên Lãng, dân chúng chỉ phản đối  và khiếu kiện chờ giải quyết. Như thế,chừng nào mới có cách mạng Việt Nam? Chậm, nhưng không có nghĩa là không có!

Nhữ Đình Hùng/tin tổng hợp/24.04.2012