lqhuy

Lê Quang Huy tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sàigòn ban Pháp văn, khóa 1982-1986.

Hiện đang cư ngụ tại Sài gòn và hành nghề kinh doanh tự do.