KCNamMai là bút hiệu của Nguyễn thị Kim Chi, cựu nữ sinh Gia long (61-68), tốt nghiệp ĐH Văn khoa ban Nhân văn (69-72) , ĐH Sư phạm Saigon ban Việt Hán  (khoá 70-73). 
Kim Chi hiện cư ngụ tại Sàigòn.

nammainguyenthi.blogspot.com