kimloan

 

Kim Loan, với tên họ đầy đủ là Lâm Kim Loan, hiện đang hành nghề Bác sĩ Y khoa tại thành phố Cabramatta, vùng ngoại ô Sydney, Úc châu.
Khi có cơ hội, bà viết truyện và thơ cho bạn hữu đọc làm quà văn nghệ. Văn và thơ của bà rất được xa gần đón nhận nồng nhiệt.