le van tam

 

Lê Văn Tâm viết văn, làm thơ với các bút hiệu Lê Tân Trụ, Tiểu Tâm Quán và Vô Danh.

Ông định cư tại Hoa kỳ và hành nghề Kiến trúc sư.

 

Display # 
Title
Đôi mắt Mẹ