Đoàn TĐoàn Thuậnhuận, là bút hiệu của Trần Văn Thuận, tự Cát Sỹ, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sàigòn, ban Việt Hán, năm 1969. Ông đã dạy tại các trường Trung học Hà Tiên, Bình Tuy, Hàm Tân và làm Hiệu trưởng trường Bán Công THPT Nguyễn Huệ (1994-2003). Hiện nay ông đang hưu trí ở Thủ Đức.
Đoàn Thuận làm thơ và dịch Đường thi từ lúc còn đi dạy học. Những sáng tác của ông có thể được chia theo từng cụm đề tài như: học trò (cõi phượng), mưa, hoa...
(Blog thơ Đoàn Thuận: http://doanthuan.wordpress.com )