Nguyễn Trần Trác là cựu SV ĐHSP Sàigòn, ban Lý Hóa, khóa 1963-Nguyễn Trần Trác1967. Sau khi ra trường, ông về dạy tại trường Nữ TH Lê Ngọc Hân ở Mỹ Tho. Năm 1972, ông tốt nghiệp Tiến sĩ Vật Lý tại Đại học Khoa học Sàigòn và sau đó ông về làm giảng sư tại Đại học Sư phạm Sàigòn cho đến khi nghỉ hưu.