Nguyễn TưNguyễn Tư tên thật là Nguyễn Tư Thiếp. Học Đại học Văn khoa Sàigòn ban Triết Tây và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sàigòn, ban Việt Hán năm 1969. Dạy Triết và Văn chương ở miền Tây. Sau 75 đi tù như mọi SQ VNCH khác.
Khởi viết từ năm 1981 (tại đảo Galang-Indonesia). Định cư tại Úc, tu nghiệp SP ‘LOTE’ khóa I/ĐH NSW.
Ông là một nhà nghệ sĩ đa tài với khả năng sáng tác dồi dào trong cả ba lãnh vực: thơ, văn và họa.

"Khu vườn Văn nghệ Nguyễn Tư" (http://www.kvvnnt.com.au )