Nguyễn Ngọc LãmNguyễn ngọc Lãm sinh năm 1942 tại Quảng Ngãi. Đậu Tú Tài ở Huế năm 1962. Học Toán ở ĐHKH SG (1962-1967) và học Triết ở ĐHVK SG (1969-1974).
Ông bắt đầu dạy Toán tại Sài gòn từ năm 1963. Sau 1975 ông dạy Toán tại trường THPT Bùi Thị Xuân Sàigòn cho đến lúc nghỉ hưu năm 2002 và tiếp tục dạy luyện thi cho đến năm 2008.

Display # 
Title
Thân phận
Nỗi lòng
Huế thơ
Đáo tuế