caonguyen

Cao Nguyên Minh là bút hiệu của Cao Ngọc Cường, cựu SV ĐHSPSG, ban Việt Hán, khóa 1972-1975.
Hiện nay ông đang định cư ở Houston - Texas (USA).

Display # 
Title
Thơ gửi chính mình
Tự do cho Mẹ Nấm
Viết trong ngày "Chiến sĩ trận vong"
Năm gà, thơ thẩn chuyện gà
VN để tang Fidel !
Đàn trăng
Cái học ngày nay
Nguyễn Thái Học & Cô Giang
Bài hành tháng tư
Cành xuân muộn
Vô đề
Nhớ anh Lập
Mùng năm nhớ Tết Quang Trung
Khai bút đầu năm
Tản mạn năm Thân
Thơ Đường: Vi Trang, Vi Ứng Vật, Vi Thừa Khánh
Thơ Đường: Từ Dần, Vương Bột, Vương Duy, Vương Thập Bằng
Thơ Đường: Tiền Khởi, Tô Đông Pha, Thôi Đồ
Cảm tác tượng đài Chiến sĩ ở Arlington
Buổi đầu thu
Còn đâu tiếng Việt mến yêu
Thơ gửi chính mình
Tìm đâu
Mối tình vĩnh cửu
Nhớ Mẹ
Cám ơn em đêm cuối tháng tư
Bài tháng Tư
Đoạn tháng Ba
Chung một ngọn cờ
Mùng Năm lại nhớ Tết Quang Trung
Thơ năm Mùi
Bài Hành cuối năm
Từ ánh sáng dân chủ cho Hong Kong
Saigon bây giờ...ai nói thương ai ?
Bài thơ tháng Tư
Nín thở qua sông
Thơ Đường: Lý Quần Ngọc, Lý Ước, Lý Thương Ẩn
Bài thơ cuối năm
Nhớ xuân nhớ tết quê nhà
Tưởng nhớ 40 năm hải chiến Hoàng Sa
Bồi hồi nhìn lại bạn bè xưa
Bài tạ ơn
Hội ngộ Việt Hán 17 tháng 11. 2013
Nhớ bạn
Thơ Đường: Lưu Trường Khanh, Lưu Vũ Tích, Lý Bạch
Tha hương tiếc xuân
Viết nhân ngày Trung Thu
Có vấn đề
Phương Uyên
Biên Trấn hành
Vài đoạn lục bát
Trên quê hương tôi hôm nay
Những trò chơi ngày xưa
Thơ Đường: Hạ Tri Chương, La Nghiệp, Liễu Tông Nguyên
Thơ Đường: Đường Ngạn Khiêm, Đới Thúc Luân, Giả Chí
Tống thê nhập đạo - Liên ý cảm hoài
Tự do cho Phương Uyên - Nguyên Kha
Thưa Mẹ
Nỗi buồn tháng Tư
Thơ Đường: Đỗ Phủ
Thơ Đường: Chu Hy, Chu Phác, Dương Sĩ Ngạc, Đỗ Tuân Hạc
Nhớ Tết Đống Đa
Đầu năm khai bút
Đường thi - Cổ thi
Sớ Táo quân
Tri ân Anh
Thơ Đường: Bạch Cư Dị
Thơ dịch Nguyễn Trãi
Giang hồ
Bài em xưa
Đêm nghe tiếng dế kêu
Đọc truyện Liêu Trai
Em về miên viễn với quê hương
Em mùa cũ