Phạm Thị NhungPhạm Thị Nhung sinh quán Hà-nội. Tốt nghiệp Ðại học Sư phạm Sàigòn, ban Việt Hán(1961). Ban Cử nhân Văn chương Việt Hán Ðại học Văn khoa Sài gòn(58-61). Ðỗ bằng Âm học và Ngữ học (Diplôme de Phonétique et de Linguistique) Ðại học Sorbonne Paris lll (1978).Giáo sư chuyên khoa Việt văn các trường nữ trung học Sài gòn : Gia Long (1961-1975), Régina Mundi (1970-1975).
Năm 1975, Bà cùng gia đình tái định cư tại Paris, Pháp quốc.