Triệu ThịTriệu Thị là bút hiệu của Triệu Thị Thuần, sinh năm 1949 tại Nam Định. Theo gia đình vào Nam năm 1954. Theo học Nữ Trung học Gia Long khóa 1961-1968. Tốt nghiệp ĐHSPSG ban Anh Văn năm 1972. Dạy học tại Trung Học Trảng Bàng 72-74. Đầu năm 1975 đi tu nghiệp tại Singapore.
Sau biến cố 30/4/1975, Bà định cư tại Toronto, Canada và hành nghề địa ốc . Lúc còn sinh viên, thỉnh thoảng Bà viết phóng sự đăng ở báo Chính Luận với bút hiệu Thu An.