Nguyễn Gia NamSinh năm 1940 tên thật Nguyễn Gia Nam, đã bắt đầu làm thơ từ những năm 60, nhà thơ đã lấy bút hiệu Trịnh Cơ từ năm 2002. Ông tốt nghiệp khóa 12 trường Sĩ quan Hải quân Nha Trang, định cư tại Pháp từ năm 1975 và về hưu năm 2005 . Từ 1965 đến nay, ông đã có nhiều thơ, văn, hồi ký... đăng lần lượt trên các nguyệt san “Lướt Sóng”, “Trùng Dương”, “Đặc san Đệ nhất Song Ngư”. Ông cũng là thành viên trong ban biên tập của Ủy ban Hoàng Sa, một cơ cấu nghiên cứu lịch sử của cuộc hải chiến mà Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã đối đầu với Hải quân Trung Cộng vào năm 1974.