Duy TườngDuy Tường tên thật là Khuất Duy Tường, sinh năm 1943, nguyên quán ở Sơn Tây, Thư Trai, Bắc Việt.
Rời Sàigòn du học năm 1962, Tốt nghiệp Cao đẳng Kỹ nghệ Tơ Sợi năm 1966 và làm việc tại Pháp trong chuyên ngành hoá học nhuộm vải và in bông. Hiện đã về hưu và đang sống tại Lyon.