nguyễn công thừa Nguyễn Công Thừa (quê ở Long An) là cựu Sinh viên Đại học Sư phạm Sàigòn, ban Lý Hóa, khóa 10 (1968-1971.
Ra trường dạy ở Trung học Hoàng Diệu (Sóc Trăng) và nay đã nghỉ hưu.

Hiện nay ông đang định cư tại Hoa kỳ.