Ngô Minh Hằng Song Châu Diễm Ngọc Nhân là bút hiệu ký dưới thơ tình của Ngô Minh Hằng. Tác giả hiện định cư tại Hoa Kỳ.
Tác giả có thơ và truyện ngắn đăng trên một số báo chí Việt Ngữ tại Hoa Kỳ, Úc, Canada, Ðức và trên một vài diễn đàn Internet.
Tác phẩm đã in: Tiếng Lòng (thơ-1996), Gọi Ðàn (thơ quê hương-1998), Dư Âm (thơ tình-1998), Có Những Vùng Trời (thơ quê hương-2001), Những Chặng Ðời (truyện ngắn-2001).

http://thongominhhang1.blogspot.com
http://www.ngominhhang.4t.com