Võ Hưng Thanh Võ Hưng Thanh sinh năm 1944 tại Quảng Nam. Tốt nghiệp Tiến sĩ Triết học và hành nghề Luật sư đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu triết học và khoa học xã hội, nhân văn. Có khả năng xuất khẩu thành thơ những khi nổi hứng bất tử. Lời thơ của ông vừa chân tình vừa diễu cợt. Từng phê phán Tố Hữu bằng câu "Thi như Tố Hữu vô tiền khoáng / Hậu thế gian hi hữu nịnh thần". Tự cho rằng thơ kiểu TH làm cả gánh cũng còn được.