THÂN PHẬN CON NGƯỜI


Người sinh ra vốn bình đẳng, tự do
Ai nông nỗi khiến họ thành nô lệ
Nô lệ nhục nhằn từ bản thân, ý thức
Nô lệ nhục nhằn từ cảm xúc, tâm tư

Họ không có tự do, vì dân chủ mất rồi
Họ không có tự do, vì không còn ý thức
Bởi ý thức là lương tâm trong sáng
Ý thức còn đâu khi không có linh hồn

Linh hồn họ đã bị cướp đi
Bởi các thủ đoạn tuyên truyền
Một sự thật rất tồi tệ, dã man
Bởi kể cả họ không còn nhận thức

Mọi nhận thức đã trở thành giả ảo
Bởi chỉ còn kiểu chính trị bao bì
Tất cả đều đã thành đóng gói thường xuyên
Tất cả đều bị giữ hết trong bóng râm lãnh tụ

Hệ thống đó con người quả thành giống vật
Giống vật chỉ biết ăn và làm việc hàng ngày
Tất cả đều theo lệnh trên, máy móc, nhịp nhàng
Bởi cho cả triệu người, cũng chỉ duy như cùng thân phận

Sống giả dối và chết đi giả dối
Tất cả họ đều bị ràng buộc cùng nhau
Như cả đám gà mắc tóc lau nhau
Chẳng có một con duy nhất nào thoát được

Thật ghê gớm quá kẻ nào đã làm ra học thuyết
Và còn ghê gớm hơn chính những kẻ đã quyết chí thực hành
Tất cả ban đầu chỉ đều nhân danh giai cấp đấu tranh
Tất cả ban đầu cũng chỉ bởi do những kẻ giả danh, xạo xự

Những kẻ như thế đã có quá nhiều rồi, không thể nào đếm hết
Từ Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật, rồi đến con Kim-Jong Un
Nếu có kể thêm từ Pôn Pốt đến Yêng Sari
Hay từ Mao Trạch Đông đến Giang Thanh ...  cũng thế

Lãnh tụ chết, như cả toàn dân đều khóc
Khóc vật vã ra, khóc nghiêng ngã giữa đường
Lại còn rất nhiều kẻ còn muốn gào to hơn, cho đầy vẻ thảm thương
Nhưng sự thật trong lòng thì chỉ hoàn toàn trống rỗng

Sự giả dối quả thật đến tột cùng, sự giả đò quả thật đến vôcùng tột đỉnh
Đúng là một trò điêu ngoa, từ kẻ đạo diễn đến mọi loại đóngtrò
Sự bịp bợm này thật đến độ phi nhân
Thân phận con người quả sa đọa tột cùng cũng chính là thế ấy

Nguồn gốc đó đúng là ý tưởng ngày xưa của trò chuyên chính
Của một kẻ trí thức nửa mùa vốn đã từng phịa đặt ra
Của một kẻ tự xưng mình như một lý thuyết gia 
Mà sự thật chẳng qua cũng chỉ là một trò quỷ biện

Lịch sử nhân loại đã qua hơn hai trăm năm, bây giờ rõ cả
Nói chi đúng ra, quả chỉ là thứ văn hóa vong nô
Khiến biết bao nhà ... thơ, những văn nghệ sĩ ... nửa mùa
Với suốt cuộc đời chỉ được nuôi ăn, để nhằm ... ca ngợi

Lãnh tụ chết để bày ra các trò khóc lóc
Hòng xúi người dân than khóc giả đò
Nhưng cho dẫu thật tình thì họ cũng chỉ lầm to
Lầm vì dầu có làm người, cũng đã bị cướp đi thân phận

Danh dự con người vốn vẫn hoàn toàn bình đẳng
Ai sinh ra nhằm thành nô lệ của ai
Thế thì ai lại từng đi cướp mất tính người
Để biến họ thành chỉ giống doàn bầy của toàn loài khỉ

Thật đúng như Ăng-ghen đã nói
Con người chỉ là do loài khỉ sinh ra
Và nếu có thần thánh như Các-Mác cũng thật không ngoa
Vì đã xiển dương nên chính lý thuyết đại đồng của toàn loài khỉ !

Võ Hưng Thanh
(28/12/11)