Ngô Minh Hằng là tên thật của nhà thơ Song Châu Diễm Ngọc Nhân. Tác giả hiện định cư tại Hoa Kỳ.
Tác phẩm đã in: Tiếng Lòng (thơ-1996), Gọi Ðàn (thơ quê hương-1998), Dư Âm (thơ tình-1998), Có Những Vùng Trời (thơ quê hương-2001), Những Chặng Ðời (truyện ngắn-2001).
http://thongominhhang1.blogspot.com
http://www.ngominhhang.4t.com