thaygianchi Giáo sư Giản Chi tên thật là Nguyễn Hữu Văn. Sinh năm Giáp Thìn (1904). Quê ở làng Yên Quyết, phủ Hoài Đức, Hà Đông.
Ông theo Nho học từ nhỏ. Năm 14 tuổi đỗ khóa sinh,  học trường Bưởi. Tốt nghiệp Cao đẳng công chính Hà Nội, ông làm việc ở bưu điện Lai Châu. Lúc này ông cộng tác với một số tờ báo ở Hà Nội.
Khi Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, ông hiến ruộng đất , ủng hộ tài vật cho kháng chiến. Sau đó ông đem gia đình lên sống tại Thanh Oai...