Đặng Huy Văn nguyên là Giảng viên Đại học tại Hà Nội. Tốt nghiệp Khoa Toán trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội năm 1969. Bảo vệ luận văn Tiến Sĩ Toán tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Bulgaria năm 1986.
Hiện nay Ông đang hưu trí tại Hà Nội và thích làm thơ yêu nước.