Ca sĩ Gia Long

 

Hải Yến là tên của người ca sĩ khả ái xuất thân từ trường nữ trung học Gia Long (Sàigòn).

thuyettrinh

Hải Yến đang góp ý về việc sản xuất lúa gạo ở VN trước 1975

 

Admin website ĐHSPSG: Xin chị Hải Yến giới thiệu một chút về chị.

Hải Yến: Chị sanh năm 1946. Năm 1968 chị tốt nghiệp Kỹ sư Nông Lâm Súc Sàigòn, làm phụ khảo ở NLS từ 1970 đến 1974, năm 1974 chị được học bổng sang Pháp. Năm 1977 chị  tốt nghiệp Ingénieur de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTOM). Năm 1979 tốt nghiệp Doctorat de Physiopathologie ở Université VI. Từ 1979 tới 1996 chị làm chercheur về Di truyền và cải thiện giống (génétique et amélioration des plantes) cho một hãng chuyên về hoa (fleurs). Từ 1996 đến 2005 chị chuyển ngành từ recherche végétale qua recherche médicale: chị chuyên nghiên cứu về biologie des cellules souches hématopoïétiques, transplantation de cellules leucémiques ở INSERM. Sau năm 2005 chị xin nghỉ hưu.

Admin: Trong phần thảo luận, có một câu hỏi về khả năng sản xuất lúa gạo ở nước ta và chị đã góp ý thêm với Giáo sư Mai Thanh Truyết về vấn đề nầy, xin chị nhắc lại những điều chị đã trình bày.

Hải Yến: Năm 1968, ở trường Cao đẳng NLS, Giáo sư Tôn Thất Trình có nhận được 1kg hột giống lúa gởi từ Viện Lúa Gạo Phi Luật tân (IRRI). Thầy có giao cho Sinh viên trường Cao đẳng NLS và trung tâm cải thiện giống ở Mỹ Tho nghiên cứu và cải thiện. Chính Gs Tôn Thất Trình đặt tên cho giống lúa nầy là Thần Nông. Hai giống lúa Thần Nông 5 và 8 ra đời. Hai giống lúa Thần Nông nầy có rất nhiều ưu điểm, năng xuất khá cao so với lúa địa phương, có chu kỳ sinh trưởng ngắn (3 tháng), lá lúa đúng tháng nên quang kỳ tính cao (photosynthèse), đòi hỏi ít nước, chống lại sâu bọ và kháng bịnh (trừ bịnh Blast), cho nên người nông dân mới làm lúa được 3 mùa trong một năm. Nhưng lúa Thần nông 5 và 8 có khuyết điểm phẩm chất kém (gạo không ngon), cho nên sau đó chỉ trồng lúa nầy cho súc vật ăn.

Trong thời chiến tranh, nước ta không có chuyên viên thật giỏi về Di truyền nói chung và nghiên cứu lúa gạo nói riêng, cho nên Giáo sư Tôn Thất Trình (?) mới gởi các giống lúa có phẩm chất ngon như Nàng Hương, Nanh Chồn sang IRRI để cải thiện phẩm chất, nhờ thế vài năm sau chúng ta có những giống mới như IR 22 etc…có năng xuất vừa cao vừa có phẩm chất ngon. Các giống lúa Thần Nông nhờ khả năng kháng sâu bịnh và quang tổng hợp cao nên chúng ta ít dùng các thuốc trừ sâu và trừ bịnh (insecticides et fongicide). Đó là một điểm quan trọng để giữ cho môi trường ít bị ô nhiễm. Gs Tôn Thất Trình là cha đẻ của lúa Thần Nông chứ không phải Kỹ sư Võ Tòng Xuân như nhiều người đã hiểu lầm.

Gs Tôn Thất Trình lúc còn đương nhậm chức Tổng trưởng Bộ Canh Nông thì có làm chuyên viên cho FAO cho nên sau khi miền Nam mất thì Gs được FAO mời làm cố vấn và hiện tại Gs định cư ở Irvine (Pháp). Tuy lớn tuổi nhưng Gs vẫn còn tiếp tục viết các bài khảo cứu về canh nông rất có giá trị.

Chị chỉ nói về kỹ thuật vì đó là nghề của chị. Việt Nam rất thiếu nếu không muốn nói là không có những người chuyên về Di truyền (généticiens), đó là một lý do khiến khi được học bổng sang Pháp chị đã chọn ngành Génétique et Amélioration des plantes với hy vọng là sau khi đậu Doctorat rồi thì sẽ trở về VN để làm Giáo sư cho Viện Đại học Nông Lâm Súc, sẽ giúp cho các sinh viên có khả năng nghiên cứu và tránh lối học từ chương bằng cách áp dụng phương pháp khảo cứu thực tiễn của Tây phương… nhưng Trời không chiều lòng người nên 6 tháng sau khi rời VN thì Sàigòn mất và chị đành ở lại Pháp cho đến bây giờ.

Sau 30 năm làm recherche, với một ít kinh nghiệm mà bây giờ thì chị để gối đầu giường, nhiều đêm thao thức suy nghĩ, chị thấy thêm thương cho quê hương VN mình. Có rất nhiều người với bao nhiêu kinh nghiệm rất cần cho việc phát triển đất nước mà đành phải phục vụ cho xứ người không đóng góp được gì cho xứ sở của mình trong khi đất nước VN chúng mình ngày càng nghèo đói tụt hậu.

Tại sao lại đầy dẫy những người nghèo đói trên một đất nước phì nhiêu có dư thừa khả năng sản xuất lúa gạo và nông phẩm…?

 

thuyettrinh

Hải Yến với ca khúc "Quê hương bỏ lại"

 

Admin website ĐHSPSG:Xin chị Hải Yến giới thiệu một chút về chị?

Hải Yến: Chị sanh năm 1946. Năm 1968 tốt nghiệp Kỹ sư Nông Lâm Súc Sàigòn, làm phụ khảo ở NLS hai năm, năm 1974 chị được học bổng sang Pháp. Năm 1977tốt nghiệp Ingénieur de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTOM). Năm 1979 tốt nghiệp Doctorat de Physiopathologie ở Université VI. Từ 1979 tới 1996 chị làm chercheur về Di truyền và cải thiện giống (génétique et amélioration des plantes) cho một hãng chuyên về hoa (fleurs).Từ 1996 đến 2005 chị chuyển ngành recherche végétale qua recherche médicale: chị chuyên nghiên cứu về biologie des cellules souches hématopoïétiques, transplantation de cellules leucémiques ở INSERM. Sau năm 2005 chị xin nghỉ hưu.

Admin: Trong phần thảo luận, có một câu hỏi về khả năng sản xuất lúa gạo ở nước ta và chị đã góp ý thêm với Giáo sư Mai Thanh Truyết về vấn đề nầy, xin chị nhắc lại những điều chị đã trình bày.

Hải Yến: Năm 1968, ở trường Cao đẳng NLS, Giáo sư Tôn Thất Trình có nhận được 1kg hột giống lúa gởi từ Viện Lúa Gạo Phi Luật tân (IRRI). Thầy có giao cho Sinh viên trường Cao đẳng NLS và trung tâm cải thiện giống ở Mỹ Tho nghiên cứu và cải thiện. Chính Gs Tôn Thất Trình đặt tên cho giống lúa nầy là Thần Nông. Hai giống lúa Thần Nông 5 và 8 ra đời. Hai giống lúa Thần Nông nầy có rất nhiều ưu điểm, năng xuất khá cao so với lúa địa phương, có chu kỳ sinh trưởng ngắn (3 tháng), là lúa đúng tháng nên quang kỳ tính cao (photosynthèse), đòi hỏi ít nước, chống lại sâu bọ và kháng bịnh (trừ bịnh Blast), cho nên người nông dân mới làm lúa được 3 mùa trong một năm. Nhưng lúa Thần nông 5 và 8 có khuyết điểm phẩm chất kém (gạo không ngon), cho nên sau đó chỉ trồng cho súc vật ăn.

Trong thời chiến tranh, nước ta không có chuyên viên thật giỏi về Di truyền nói chung và nghiên cứu lúa gạo nói riêng, cho nên Giáo sư Tôn Thất Trình (?) mới gởi các giống lúa có phẩm chất ngon như Nàng Hương, Nanh Chồn sang IRRI để cải thiện phẩm chất, nhờ thế vài năm sau chúng ta có những giống mới như IR 22 etc…có năng xuất vừa cao vừa có phẩm chất ngon. Các giống lúa Thần Nông nhờ khả năng kháng sâu bịnh và quang tổng hợp cao nên chúng ta ít dùng các thuốc trừ sâu và trừ bịnh (insecticides et fongicide). Đó là một điểm quan trọng để giữ cho môi trường ít bị ô nhiễm. Gs Tôn Thất Trình là cha đẻ của lúa Thần Nông chứ không phải Kỹ sư Võ Tòng Xuân như nhiều người đã hiểu lầm.

Gs Tôn Thất Trình lúc còn đương nhậm chức Tổng trưởng Bộ Canh Nông thì có làm chuyên viên cho FAO cho nên sau khi miền Nam mất thì Gs được FAO mời làm cố vấn và hiện tại Gs định cư ở Irvine (Pháp). Tuy lớn tuổi nhưng Gs vẫn còn tiếp tục viết các bài khảo cứu về canh nông rất có giá trị.

Chị chỉ nói về kỹ thuật vì đó là nghề của chị. Việt Nam rất thiếu nếu không muốn nói là không có những người chuyên về Di truyền (généticiens), đó là một lý do khiến khi được học bổng sang Pháp chị đã chọn ngành Génétique et Amélioration des plantes với hy vọng là sau khi đậu Doctorat rồi thì sẽ trở về VN để làm Giáo sư cho Viện Đại học Nông Lâm Súc, sẽ giúp cho các sinh viên có khả năng nghiên cứu và tránh lối học từ chương bằng cách áp dụng phương pháp khảo cứu thực tiễn của Tây phương… nhưng Trời không chiều lòng người nên 6 tháng sau khi rời VN thì Sàigòn mất và chị đành ở lại Pháp cho đến bây giờ.

Sau 30 năm làm recherche, với một ít kinh nghiệm mà bây giờ thì chị để gối đầu giường, nhiều đêm thao thức suy nghĩ, chị thấy thêm thương cho quê hương VN mình. Có rất nhiều người với bao nhiêu kinh nghiệm rất cần cho việc phát triển đất nước mà đành phải phục vụ cho xứ người không đóng góp được gì cho xứ sở của mình trong khi đất nước VN chúng mình ngày càng nghèo đói tụt hậu. Tại sao lại đầy dẫy những người nghèo đói trên một đất nước phì nhiêu có dư thừa khả năng sản xuất lúa gạo và nông phẩm…?