Phỏng vấn Ls Trần Thanh Hiệp về Sửa đổi Hiến pháp

 

Ls Trần Thanh Hiệp là cựu Luật sư Tòa Thượng thẩm Sài gòn và Tòa Thượng thẩm Paris.
Trước 30/04/1975, ông là Giảng sư tại Đại học Chính trị Kinh doanh Đà lạt.
Hiện nay ông hưu trí tại Pháp và là Chủ tịch đương nhiệm Trung tâm Việt Nam về Nhân quyền tại Paris.

Tác phẩm mới nhất của ông: "Việt Nam trên đường đi tới Tương lai Dân chủ hóa", do "Tủ sách Thái Bình Dương"  Paris, xuất bản năm 2012.
Trong "Lời mở đầu", Luật Sư Trần Thanh Hiệp đã nhấn mạnh:
"...Vận mệnh đất nước Việt Nam đang chuyển mình với một Trang Sử Mới:
MỘT ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM MỚI
MỘT THẾ HỆ TRÍ THỨC TIỀN PHONG MỚI
Khai mở con đường biểu tượng trí thức cho một thế hệ mới trong không gian "xã hội mạng" Việt Nam mới với sự chuyển hướng Toàn cầu hóa (Globalization) theo đường hướng cuộc "Cách mạng Văn hóa thứ ba" (The third culture) của thời đại Hậu nhân loại. Đó chính là Chân trời Văn hóa Việt Nam Khai phóng cho một Tương lai mới..."

 

* Ngày 21 tháng 02 năm 2013, Ký giả Chân Như của Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã phỏng vấn Ls Trần Thanh Hiệp về việc một số Nhân sĩ trí thức VN lập kiến nghị về Sửa Đổi Hiến Pháp 1992 ở trong nước, (trong đó có đề xuất bỏ Điều 4 về Đảng Cộng sản). Một bản dự thảo về sửa đổi đã được trao cho Đại diện "Ủy ban tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân" ngày 04/02/2013 và hiện vẫn đang còn ở giai đoạn "tiếp tục lấy ý kiến (và chữ ký) của nhân dân".

 

 

* Ngày 22 tháng 02 năm 2013, Ký giả Phạm Trần của Đài SBTN đã phỏng vấn Luật sư Trần Thanh Hiệp trong chương trình" Những vấn đề Việt Nam"

PHẦN 1

PHẦN 2