Paris tưởng niệm 45 năm Tết Mậu Thân

Ngày thứ bảy 23/02/2013.

Địa điểm: Place La Fontaine (Quartier Latin - Saint Michel).

 "Từ xuân đó" (Tết Mậu Thân 1968)

Trích: "Thơ Xuân của Người phương xa"
Tác giả: Thiên Thu