KHỐI 8406 ÚC CHÂU
TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM
 
THỈNH NGUYỆN THƯ VẬN ĐỘNG TRẢ TỰ DO
CHO NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN VÀ ĐINH NGUYÊN KHA
 
 
Kính quý vị lãnh đạo Cộng đồng, Tôn giáo, Hội Đòan và Truyền Thông,
Kính quý Đồng Hương,
 
Bản án đảng Cộng sản dành cho hai người trẻ yêu nước đã đánh động lương tâm nhân lọai. Vì thế Dân Biểu Chris Hayes, khu vực Fowler tiểu bang New South Wales, Úc châu cho biết sẽ vận động ông Ngọai Trưởng Úc chính thức lên tiếng với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
 
Khối 8406 Úc châu nhận thấy cần hỗ trợ ông Chris Hayes, vì vậy chúng tôi đã cung cấp những thông tin cần thiết cho văn phòng ông Chris Hayes. Chúng tôi cũng đứng ra vận động xin chữ ký đòi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha để chuyển đến ông Chris Hayes.
 
Quý vị có thể tiếp tay với ông Chris Hayes và Khối 8406 bằng cách:
 
Thứ nhất: ở khắp nơi trên thế giới qua mạng Internet chúng ta có thể ký Thỉnh Nguyện Thư:
 
Thứ hai: cùng nhau xuống đường xin chữ ký vào ngày Chủ Nhật 9-6-2013
Tại:    Victoria        Vùng Richmond xin liên lạc Thái Hải 0402 947 271
                              Vùng Springvale xin liên lạc Việt Hưng 0420 450 818
                              Vùng St Alban xin liên lạc Dáng Thơ 0431 500 982
                              Vùng Footscray xin liên lạc Quang Duy 0411 148 525
Tại Tây Úc             xin liên lạc Nguyễn Lê Thanh 0416 623 331
Tại New South Wales      xin liên lạc Phạm Anh Tuấn 0423 155 088
 
Cuối cùng quý vị có thể liên lạc với Quang Duy ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) chúng tôi sẽ gởi Thỉnh Nguyện Thư đến quý vị để qúy vị giúp xin chữ ký. Sau đó quý vị gởi lại Khối 8406 PO Box 954 Cabramatta 2166.
 
Mỗi chữ ký của chúng ta sẽ góp phần không ít mang lại tự do cho hai người trẻ yêu nước và cho dân tộc chúng ta. Xin chú ý chúng ta chỉ có hơn 2 tuần vận động, hạn cuối là ngày 20-6-2013.
 
Úc châu, 4 tháng 6 năm 2013
Thay mặt Khối 8406 Úc châu
 
Nguyễn Quang Duy
 
 
Xin nhấn vào đây:

 Petition PDF

 ________________________________________________________________________________________________

 

ÚC CHÂU XUỐNG ĐỪƠNG XIN CHỮ KÝ TRẢ TỰ DO NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN và ĐINH NGUYÊN KHA

 

Chủ nhật 9-6-2013, Khối 8406 Úc châu đã phát động xuống đường xin chữ ký đòi tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Các anh chị thành viên Khối và thân hữu đã đến những khu vực vực đông người Việt tại 3 tiểu bang New South Wales, Tây Úc và Victoria, vận động xin chữ ký.

Tại Victoria, khu Footscray, Đội Hậu Duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã phối hợp vừa hát nhạc đấu tranh vừa xin chữ ký. Khu Sprinvale, sau khi xin chữ ký tại khu vực Thương mãi, các anh chị đã ghé thăm Hội Thánh Tin Lành Springvale và đựợc Ban Phụng sự cùng Tín hữu đón tếp niềm nở. Vì là giờ ăn trưa, Hội Thánh đã mời nhóm công tác cùng dùng bữa, trong lúc các tín hữu ký tên. Buổi tối các nhóm tham dự buổi lễ Mừng 17 năm thành lập Đài Truyền hình Việt Nam địa phương, ban Tổ chức chính thức kêu gọi bà con ký. Tuần lễ trước khu Richmond cũng đã đến Hội Phụ Nữ để xin chữ ký và đã được Hội tiếp đón nồng hậu.

Tại New South Wales và Tây Úc, các nhóm còn phổ biến Thông Báo của Khối để mời bà con ký online.
Nhìn chung, đồng bào đã hết sức quan tâm đến hai bạn trẻ Uyên và Kha. Nhiều người Úc cũng đã ký tên khi biết cộng sản đã phạt tù hai bạn 14 năm chỉ vì phản đối đảng Cộng sản Việt Nam quá nhu nhược để quân Tàu xâm lược Biển Đông.

Sau hơn 1 tuần lễ phát động Lời Kêu Gọi Khối 8406 đã nhận được trên 2,200 chữ ký trên giấy và trên 900 chữ ký online. Khối sẽ tiếp tục thu thập chữ ký để chuyển đến Dân Biểu Chris Hayes, để ông có thể trực tiếp vận động Ngọai Trưởng Úc chính thức lên tiếng với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Trong những ngày sắp tới quý vị có thể tiếp tay với ông Chris Hayes và Khối 8406 bằng cách:
(1) ký Thỉnh Nguyện Thư qua mạng Internet: (http://www.gopetition.com/petitions/phuonguyendinhkha.html)
(2) hay liên lạc với Nguyễn Quang Duy qua email ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để nhận Thỉnh Nguyện Thư giúp xin chữ ký. Sau đó quý vị gởi lại Khối 8406 PO Box 954 Cabramatta NWS 2166, trước ngày 20-6-2013 để chuyển đến Dân Biểu Chris Hayes.
Mỗi chữ ký của chúng ta sẽ góp phần không ít để mang lại tự do cho hai người trẻ yêu nước và cho dân tộc chúng ta.


Nguyễn Quang Duy
Úc Châu, 10-6-2013