Tâm tình người con Việt - Youtube

VanHoaNBLV phỏng vấn Tiến sĩ Mai Thanh Truyết về hai cuốn sách "Tâm Tình Người Con Việt" và "Thư Cho Con Tập 18" (viết chung với Giáo Già) vào ngày 24 tháng 03 năm 2012, tại Seal Beach, Miền Nam California, Hoa Kỳ.Cựu Giáo sư Đại học Sư phạm Sàigòn - Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên - nói về Giáo sư Mai Thanh Truyết