thaoanNguyễn Thị Thảo An sinh năm 1959 tại Sài Gòn. Tốt nghiệp Ðại học Sư phạm Sài Gòn, ban Toán.
Ðịnh cư tại Hoa Kỳ năm 1982. Theo học tại Kennesaw University năm 1988.
Hiện ngụ tại Kennesaw Georgia, USA.

Tác phẩm:   Tuyển Tập (in chung với 4 tác giả khác)
Bức Phù điêu Khắc Cạn (tập truyện, Văn Mới xuất bản 2011)

Display # 
Title Author
Đồng hành Nguyễn Thị Thảo An
Obama chơi cờ vây Nguyễn thị Thảo An
Qua khe cửa Nguyễn thị Thảo An
Những giòng sông không chảy Nguyễn thị Thảo An
Nhan sắc Nguyễn thị Thảo An
Mai nở đầu đông Nguyễn thị Thảo An
Tu giùm Nguyễn thị Thảo An
Thằng Josh Nguyễn thị Thảo An
Thư gửi ông Vũ Lưu Xuân Nguyễn thị Thảo An
Nghĩ về... Nguyễn thị Thảo An