vhpBút hiệu vhp.Hạ Vũ cho văn, vhp.Hải Vân cho thơ.
Nguyên quán: Long Hồ, Vĩnh Long, Việt Nam. Sinh quán: Hiệp Hòa, Hậu Nghĩa, Việt Nam.
Tốt nghiệp Viện Hán Học Huế Khoá II (1960-1965).
Dạy môn Việt Văn tại các trường trung học: Thủ Khoa Nghĩa (Châu Đốc), Chưởng Binh Lễ (Long Xuyên), Bình Hòa (Gia Định), Nguyễn Văn Bé (sau 1975). Dạy Mẫu Giáo tại Little Star Children Center (California). Nay đã về hưu.
Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm 2011 của Việt Báo.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Đường Tơ Chưa Trọn, thơ xb 2010.
- Những Vần Thơ Gởi Cố Nhân, thơ xb 2013.
- Tóc Mai, truyện dài xb 2013.
Địa chỉ liên lạc: vhphavu@gmail.com