nguyen kim quyKim Thanh và Người Lính Già Oregon là hai bút hiệu của Nhà văn Nguyễn Kim Quý.
Trước 1975:  Đại úy Bộ Binh Quân Lực VNCH (Quân đoàn II).
Sau 30/4/1975: Tù nhân cải tạo (8 năm ngoài Bắc), tù vượt biên (1 năm tại Long An), thuyền nhân tắp đảo (1 năm tại Palawan, Phi).
Năm 1985 sang Mỹ, tiếp tục học, tốt nghiệp Tiến sĩ và trở thành Giáo sư Đại học ở Mỹ nhưng cho đến bây giờ, mặc dù là công dân Mỹ, ông vẫn tự xem mãi mãi là tỵ nạn viên Việt Cộng.