Tạ Quang Khôi sinh năm 1929 ở Nam Ðịnh (Bắc Việt). Cuối năm 1947 đi kháng chiến đến năm 1952 về Hà Nội học Chu Văn An. Năm 1954, di cư vào Saigon, viết văn, viết báo để sinh sống.
Năm 1958, thi vào Ðại Học Sư Phạm Sàigòn, ban Việt Hán. Năm 1961, ra trường, bắt đầu đi dạy học. Có một thời làm Giám học, rồi Hiệu trưởng trường trung học Nguyễn Trãi. Cuối cùng làm Thanh tra trung học bộ Giáo Dục.
Hiện nay ông định cư ở phía Bắc tiểu bang Virginia, Hoa kỳ. 

Display # 
Title Author
Bến mê Tạ Quang Khôi
Người yêu Hà nội Tạ Quang Khôi
Vay mượn trong Văn Học Cổ Việt Nam Tạ Quang Khôi