Khi Tôn giáo thay thế Tổ quốc (bài 2: Atatürk)

Atatürk và ván bài thế tục

Dẹp Tôn giáo để cổ súy Dân tộc

Phan Văn Song

Tuần trước, viết bài giới thiệu Ibn Saoud thứ hai, tên thật là Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud người sáng lập quốc gia Vương quốc A Rập XaÚt – Royaume d’Arabie Saoudite - Kingdom of Saudi Arabia hùng mạnh giàu có, của thế kỷ thứ 20 nầy. Nhưng thật sự mà nói, đây là lần thứ ba Vương quốc ấy ra đời và tồn tại từ năm 1933 đến nay. Hai lần trước, do ông nội của anh, Ibn Saoud số một, và cha anh đều bị đánh tan trong những trận chiến với Đế quốc Ottoman. Sở dĩ lần nầy thành công, tồn tại đến ngày nay, ấy là nhờ tài nghệ khôn khéo ngoại giao, biết lựa chọn, «lựa đúng người trao thân gởi phận», dựa vào một thế lực mới nổi, lúc bấy giờ - Huê Kỳ – và biết sử dụng tài nguyên Chúa Allah mới tặng cho dân A Rập - dầu hỏa!
- Ibn Saoud 2 đã thương thuyết bán dầu hỏa cho Huê kỳ, thay vì giao du với Anh Quốc, cường quốc thuộc địa địa phương đương thời ở Cận Đông và Trung Đông, thuở ấy (cùng với Pháp) - (Hiệp Ước USS Quincy với Tổng thống Roosevelt ngày 14-02-1945 đánh dấu sự kiện quan trọng nầy)!
Lấy tên nước bằng ghép tên của một vùng, một bán đảo, một chủng tộc - A Rập - và tên gia đình mình - Al Saoud - là một sự kiêu căng, tự cao tự đại, vừa tự hào gia đình, dân tộc, chủng tộc, cộng với cái tự hào tôn giáo, dùng tôn giáo làm biểu tượng và vũ khí chánh trị. Điển hình của cái tự mãn ấy: lá cờ vỏn vẹn chỉ, với một nền mầu xanh lam - mầu chung của Hồi giáo - và hai biểu tượng của đạo giáo: câu kinh ca tụng Chúa Allah và thanh kiếm cimeterre đặc biệt của dân thánh chiến hồi giáo (nửa đao nửa kiếm) để trừng phạt những ai không đạo, ngoài đạo, chống đạo, tóm lại tất cả những Infidèles – Không trung thành (với Đạo Hồi).
- Hai hình ảnh, hai biểu tượng, để nói rõ tư tưởng, chánh sách cai trị: Thanh kiếm và Kinh Coran, lập trường rõ ràng của những người sáng lập Đạo và giữ Đạo - trước là Giáo Chủ Mahomet, nay là Ibn Saoud. Cả hai đều muốn thành lập một Thánh Quốc Hồi Giáo, xưa với một Khalifat, hoàn toàn trừu tượng, chú trọng vào tôn giáo, xuyên quốc gia, xuyên biên giới - Khalifat thường bị dịch sai là Nhà Nước Hồi Giáo – État islamique - Islamic State – IS. Sai vì Khalifat có thể chỉ có Thần quyền thôi ! Người thủ lãnh là Khalif hay calife… Calife nghĩa là thừa kế (thừa kế, kế vị Giáo Chủ) - successeur, một lãnh tụ tinh thần, tôn giáo hơn là lãnh tụ chánh trị.
- Riêng Vương quốc A Râp Xa Út: các hậu duệ Ibn Souad 2 đều là Vua – vừa thế quyền vừa thần quyền (tới ngày hôm nay 2017, toàn là con ruột của ông cả!).
- A Rập XaÚt nay là một Vương Quốc hoàn toàn với một quốc giáo, cũng là quốc gia trung tâm Hồi Giáo. Đất nước của Chúa Allah, và ông Vua Ibn Saoud là người đại diện: Mọi công dân hoặc Phải Thật sự là Giáo dân Trung thành hoặc bị Diệt – người dân chỉ gồm là người Fidèles - Trung thành (với Chúa Allah!) thôi ! Nói tóm lại gia đình của Ibn Saoud, Al Saoud, tự tuyên bố mình là chánh gốc, là trung tâm của Văn hóa A Rập – Hồi giáo, chánh gốc Hồi giáo, và chánh gốc chủng tộc, sắc tộc hay dân tộc A Rập ! Và dỉ nhiên, một cách gián tiếp nhận mình là đại diện Allah. Trong khi các lãnh đạo các phái Hồi Giáo khác chỉ nhận mình là giòng dõi Giáo Chủ – Tiên tri Mohamet, người đã ngộ và nhận lời của Chúa phán (bắt chước theo truyền thống Môi sen của Do Thái Giáo)
– Cũng nên nhắc rằng tôn giáo Hồi giáo vượt khỏi biên giới của thế giới A Rập – Hồi Giáo phát xuất Cận Đông (Mecca – Medina...),
. tràn về hướng Tây, phía Mặt Trời lặn – Magreb, các vùng từ Ai cập đến Mauritanie, xuyên xuống miền nam Phi Châu nhờ sa mạc và theo đám người du mục đi du thuyết. Ở lục địa Phi, Hồi giáo chỉ ngưng lại do vùng rừng già ở phía Trung Phi và Nam Phi.
. Từ Cận Đông Hồi Giáo tràn về hướng Đông và Đông Bắc, vượt A phú Hản, nhập Pakistan, khi đụng tiểu lục địa Ân độ, vướng phải cái bụng Ấn giáo đầy kỳ thị giai cấp xã hội-les castes – Hồi giáo không kỳ thị giai cấp, chỉ « kỳ thị, trị phái nữ thôi ! » - tựa như Khổng Giáo Tàu buộc đàn bà bó chơn ở nhà làm đồ chơi phục vụ đàn ông « tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử » -
. Nhờ ghe thuyền thương nghiệp, Hồi giáo vượt biển nhập Mã lai và Nam Dương. Hồi Giáo đến Việt Nam (Chăm), và Phi luật Tân (Moro) bằng các thuyền nhơn buôn bán Mã Lai và Indonesia.
Tóm lại, hai đại dương đã nhốt Hồi Giáo trong lục địa Á Âu!
- Hồi Giáo là một tôn giáo không có Giáo Hội, tất cả kinh kệ, luật lệ – charia, và tập tục lễ nghi - sunna đều theo cuốn Kinh Coran. Hồi Giáo phát triển rất nhanh, đi theo vết chơn các đoàn du mục vượt sa mạc, nhập vào các ốc đảo, các làng mạc, định cư, hay đi theo các thương thuyền – thuyền Tây phương đi thám hiềm, tìm của quý trao đổi, tìm đất mới, thương thuyền dân Hồi giáo đi gần hơn, nhưng bám trụ, thông thương, chung sống…
Giới thiệu Hồi giáo, là giới thiệu một hiện tượng truyền thống tuy đã có cả ngàn năm nay, nhưng nay vẫn rất hiện thời. Hiện tượng Daech, IS Nhà Nước Hồi Giáo và cuộc Thánh Chiến Hồi Giáo - Giáo dân Trung Thành chống những người Phản Thệ – Parjures hay Infidèles là một hiện tượng đã có từ thời lập Giáo vào những năm 600 sau Công Nguyên, đến nay, vẫn còn tiếp tục.
Thế nhưng ngày hôm nay, mặc dù Vương quốc A Rập Xa Út và Cộng hòa Thổ nhỉ Kỳ đều đứng chung, cùng trong một hợp tác chống Daech, nhưng mỗi quốc gia đều có kéo những con cờ để củng cố ảnh hưởng ngỏ hầu vẽ lại địa đồ vùng. Một bên, A Rập Xa Út, cái nôi của Hồi Giáo, nhơn danh Tôn giáo; còn một bên, Thổ nhỉ Kỳ, nhơn danh lý lịch một dân tộc mạnh, và đã chứng minh bằnh lịch sử. Thử so sánh, giữa hai cái nhìn, cùng thoát thai từ thời sơ khai của hai quốc gia, của hai chế độ, đều được sanh trưởng từ đống tro tàn của Thế Chiến thứ nhứt và của đế quốc Ottoman. Cả hai đều phải trải qua những đấu tranh khó khăn và can trường để có được sự độc lập trước những âm mưu của những thế lực Tây phương. Cả hai đều nhờ hai nhơn vật đặc biệt Ibn Saoud và Attatürk. Nếu Attatürk, lựa cuộc chơi trên một chế độc Cộng hòa Thế tục rất tây học dựa trên một chủ nghĩa dân tộc cổ truyền: Ibn Saouad trái lại, giữ vững lập trường bành trướng Tôn giáo cổ truyền nhưng bám vào nguồn kinh tế tài chánh dầu hỏa tư bản tây phương.
Giới thiệu hai nhơn vật, hai nhà lãnh đạo, để tìm bài học lãnh đạo cho một một Việt Nam tương lai!

Atatürk, thách thức thế tục:
«Chủ quyền nhận được là do sức mạnh và bạo lực. Các hậu duệ của Osman đã dùng bạo lực để chiếm đoạt quyền lực, cai trị đất nước và dân tộc Thổ nhỉ Kỳ, và đã thống trị suốt sáu thế kỷ. Hôm nay, đất nước và dân tộc đã vùng dậy, và quyết tâm lấy lại quyền lực – La souveraineté s’acquiert par la force et la violence. C’est par la violence que les fils d’Osman se sont emparés du pouvoir, qu’ils ont régné sur la nation turque, qu’ils ont maintenu leur domination pendant six siècles. À présent, la nation s’est rébellé et a résolude reprendre elle-même l’exercice de sa souvenaineté».
Đó là những lời Mustapha Kémal, chưa được là « Atatück- Người Cha già dân tộc Thổ», dùng trong bài diễn văn ngày 30 tháng 10 năm 1922, tuyên bố dẹp bỏ chế độ cầm quyền của vị Sultan (lãnh đạo vừa thế quyền vừa thần quyền califat). Mười tám ngày sau, vị Sultan cuối cùng của Đế quốc Ottoman MehmetVI, được Vương quốc Anh dùng xe cứu thương đưa ra khỏi dinh thự, trốn khỏi thủ đô Contantinople để xuống tàu (Anh) tỵ nạn ở đảo Malte (thuộc địa Anh lúc bấy giờ). Thế là xong một Đế quốc Ottoman với Hồi giáo là quốc giáo đã ngự trị đất Thổ trên sáu thế kỷ (1299-1922)!
Ngày 13 tháng 10 1923, một năm sau, để nhấn mạnh rõ ràng đây là một cuộc Cách mạng, đây là một thay đổi lớn, Mustapha Kémal cho dời thủ đô, bỏ Constantinople, để đến Angora, từ nay tên gọi là Ankara.
Từ thành phố nầy, anh đặt bản doanh để chống đở những đối thủ nội địa, những sắc tộc khác nhau đòi tự trị hay độc lập – nào người Arméniens, nào người Kurdes, nào dân Ottomans; và cũng để dễ dàng đối đầu với những thù địch bên ngoài, Hy lạp, Anh quốc… Mười lăm ngày sau, anh họp tất cả các sĩ quan và phán: «Ngày mai, chúng ta tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Thổ nhỉ Kỳ»!
Ngày 29 tháng 10, năm 1923, Cộng hòa Thổ nhỉ Kỳ ra đời! Đây là Cộng hòa Hồi Giáo đầu tiên. Nhơn cơ hội một sự than phiền của hai chức sắc tôn giáo hồi giáo đối với chế độ cộng hòa, anh tuyên bố hủy bỏ chế độ califat – nhà nước thần quyền, ngày 3 tháng 3 năm 1924.
Đây mới thật là một hành động đầy nguy hiểm! Dù biết rằng chế độ califat là một gánh nặng cho một cải tổ, nhưng muốn xóa bỏ, đó là cả một vấn đề! Vì tập tục, vì truyền thống, vì tôn giáo hồi giáo đè nặng trên xã hội, nên rất khó khăn đề nghị những cải tổ. Rất nhiều người chống đối, kể cả với những thuộc hạ, bạn bè, đồng chí đệ tử thân cận nhứt… Và dĩ nhiên, ngay tức thì, sau ngày tuyên bố xóa bỏ califat, người dân Thổ từ nay không được người A Rập nhìn nhận là cùng văn hóa hồi giáo nữa.
Uất hận, thất vọng, dân A Rập từ naythù dân Thổ, xem rằng dân Thồ là dân vong ơn bội nghĩa… Viện cớ văn hoá A Rập đã giải thoát Thổ nhỉ Kỳ khỏi thế giới Thiên Chúa Giáo! Thế mà ngày nay, lưỡi gươm Thổ đã trở ngược đâm vào Tôn giáo mình!

1/ Thế tục, một ảnh hưởng của Phương Tây ?
Trong sách tiểu sử của Atatürk, nhà sử học Fabrice Monnier, đưa ra một giả thuyết. Sở dĩ Atatürk, có cái nhìn thế tục quá khích nầy là do gốc gác gia đình. Mustapha Kémal sanh ra ở vùng Macédoine (Hy lạp) và lớn lên ở Salonique, một thành phố rất quốc tế vừa đa chủng vừa cũng rất ít dân hồi giáo. Là quân nhơn, anh không thích những hội họp tôn giáo, cầu nguyện đầy mê tín dị đoan. Sống trong một căn cứ quân sự đóng ở khu Pancaldi, một khu rất tây hóa của thành phố Constantinople, đầy hàng quán, nhậu nhẹt, ca hát, ăn chơi, trai gái… cộng thêm những kinh nghiệm chiến trường đầy nguy hiểm, máu lửa… anh xa lánh hẳn tôn giáo. Mustapha lại càng xa lánh tôn giáo và mê tín dị đoan, vì là rất mê đọc các sách âu tây, chẳng những sách chiến lược âu tây, mà còn là môt « con mọt sách » âu tây nữa, lại là một người ngưởng mộ những nhà văn của thế kỷ Ánh Sáng, của thế kỷ Minh Triết của nước Pháp: Rousseau, Voltaire, ông cũng mê, cũng thích, ngưởng mộ Auguste Comte, người cha đẻ của lý thuyết thực tiển-le Positivisme, hay Durkheime nhà xã hội học...
Mustapha Kémal, còn là tác giả, là nhà sáng lập, chủ bút tạp chí Vatan, trong ấy anh phê bình những hủ tục luật lệ Hồi giáo - charia hay những tập tục, hành xữ cỗ xưa theo hồi giáo trong quân đội Thổ. Dĩ nhiên, anh gây sự chú ý của cấp trên, và bị «đì xa xứ» khỏi thủ đô Constantinople. Do đó, anh vắng mặt trong cuộc cách mạng do phong trào Jeunes Turcs – Các người Thổ Trẻ, các sĩ quan trẻ đòi làm Cách mạng kiểu Pháp, đã giựt được chánh quyền năm 1908, và giữ được đến năm 1920.
Muốn được hiểu tư tưởng và lý thuyết kémal chủ nghĩa - kémalisme, chúng ta cũng nên lồng vào bối cảnh của Thổ nhỉ Kỳ thời bấy giờ. Bị dư luận thế giới và các nhà chánh trị thời bấy giờ đặt tên là «Bệnh nhơn của Đông phương – Le malade de l’Orient», Đế quốc Ottoman đang thời mạt vận… xuống dốc thê thảm. Hành động «tự tử» cuối cùng do anh Sultan Mehmet VI, xuống tay ký Hiệp Ước Sèvre, chấp nhận Thổ nhỉ Kỳ mất hơn một nửa đất đai!! (Biết làm gì hơn? khi đã cùng với Đức thua trận -Thế chiến I?).
Do đó, Mustapha Kémal, Atatürk « Người Cha già dân tộc Thổ – le Père des Turcs » lúc nào cũng nghĩ đến phục hận, trả thù cái hận Thổ nhỉ Kỳ thua trận cùng với Đức trong Thế chiến 1, bị mất rất nhiều đất đai. Do đó, phải tạo lại một quốc gia hùng cường, một dân tộc Thổ lớn mạnh, hào hùng và Thế Tục. Một loại «Make my Nation... GREAT Again» rất đương thời ngày nay!

2/ Atatürk, Người Cha già của dân tộc Thổ – le père des Turcs:
Từ 1924 trở đi, Atatürk (Năm 1934, Quốc hội Thổ ký quyết định đặt tên Atatürk «Người cha già dân Thổ – le père des Turcs» cho anh) ban hành một loạt cải tổ:
Đóng cửa các trường Hồi giáo. Thống nhứt nền Giáo dục, Tôn giáo phục tòng Nhà nước, theo tinh thần của định nghĩa Thổ của thế tục. Để kiểm soát ngành thương mãi, sử dụng bộ Luật thương mại Đức, về Hình sự dùng Bộ Luật Ý đại Lợi, và về Dân sự, sử dụng Bộ Luật Thụy sĩ...
Và từ nay cho phép một người Hồi giáo hợp hôn với một người ngoại đạo, không Hồi giáo (ngược với quan niệm và luật Hồi giáo – của Kinh Coran).
Tât cả những cải tổ ấy đều gây nhiều xáo trộn và chống đối và tạo nhiều âm mưu chống đối và lật đổ. Nhưng Atatürk bằng một chế đô cứng rắn và độc tài vượt qua tất cả!
(Phong trào bất mãn tung cả tin anh là người gốc Do thái! Tất cả những cải tổ đều nhắm vào chống Hồi giáo, đều bị thổi phồng, đả phá, người ta đồn anh đã vứt Kinh Coran vào sọt rác, đã đàn áp các giáo sĩ, và từ chối không nói tên Chúa Allah! Và hình như ông đã nói riêng với thuộc hạ rằng: «Hồi Giáo, một giáo lý vô nghĩa của một tên du mục vô đạo là một xác chết mục rửa như một lý thuyết tối tăm – L’islam, cette théologie absurde d’un bédouin immoral, est un cadavre putrifié qui s’apparente à l’obscurantisme»)
- Và cải tổ cuối cùng như rất quan trọng: dùng chữ la tinh để viết tiếng Thổ nhỉ Kỳ. Mustapha Kémal Atatürk tin rằng dùng chữ viết mẫu tự la tinh, sẽ xóa bỏ được nạn mù chữ. Kémal cũng rất mê khoa học, nên ông dùng lý thuyết khoa học để chứng mình rằng với bộ não đặc biệt – crâne brachycéphale – người Thổ là người đặc biệt thông minh hơn các sắc tộc láng giềng địa phương. Và với Kémal, chính Hồi Giáo là cái rào cản lớn nhứt của sự phát triển của dân tộc Thổ nhỉ Kỳ!

Kết luận:
Hai quan niệm về vai trò tôn giáo trong tổ chức chánh trị một quốc gia.
Cái nhìn Hữu vi, Tôn giáo là nền tảng, và đi xa hơn nữa, tôn giáo là chủ nghĩa, dùng tôn giáo để cai trị, độc đoán, độc tài. Đóng khung, nhốt người dân trong nề nếp, hủ tục, truyền thống để trị vì. May quá nhờ tài nguyên đầu hỏa Ibn Saoud đã phân phát, nuôi dân. Đóng vai phụ huynh, cha mẹ, nuôi Dân, cai trị độc tài, xem dân như con, với chế độ Xin Cho giữ dân trong trạng thái con nít! Tuần qua, Vua Salman Ibn Saoud mới ký sắc lệnh cho phép phụ nữ có quyền lái xe và ra đường đi lại một mình, không có một người Nam giới trách nhiệm dẫn dắt (chồng, con trai, cháu trai, em trai, cha…) Chúng ta đang ở thế kỷ thứ 21, nhiều nước trên thế giới có Nữ Thủ tướng, Nữ Tổng thống!
Cái nhìn Vô vi, tôn giáo phục tòng Nhà nước. Tôn giáo thuộc phạm vi riêng, tinh thần, gia đình. Chánh trị, hành chánh Nhà Nước thế tục. Như nước Pháp nay, là một thể chế Cộng hòa thế tục. Thế tục Dân chủ, với một quốc đầy đủ trí thức, đầy đủ ý thức, đức độ, tư tưởng dân chủ như những quốc gia âu mỹ thì tốt. Nhưng chẳng may là nhnữg quốc gia chậm tiến, đạo đức, giáo dục do truyền thống gia đình tôn giáo giữ lề. Cái nhìn th ếtục sẽ gặp trở ngại bởi phần xã hôi kém giáo dục, kém văn hóa...
Bằng chứng, Xã hội Việt Nam, ngày nay băng hoại, thiêu đạo đức vô cảm, do Công Sản phá bỏ nền tảng Tôn giáo cổ truyền bản sắc của người Việt! Và thay bằng một lý thuyết tuy Vô Thần nhưng sử dụng như một Tôn giáo
Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản sử dụng Đảng như một Tôn giáo.
Đừng tưởng chúng nó Vô thần, lầm to! Thần của chúng là Marx, là Lénine, là Staline… Độc tài, khát máu nhơn danh các thần thánh Cộng sản.
Cái chúng ta gọi là Ác, cộng sản gọi là sửa sai, loại bỏ, xóa bỏ.
- Luật Hồi giáo cho phép loại trừ những người không Hồi giáo, diệt người Infidèles.
- Đảng Cộng Sản quốc tế, từ các ông tổ Lénine, Staline, Fidel Castro, từ các tây râu xồm Nga, Cuba... qua đến đàn em Đông Âu, Á châu... Tàu Mao, hay đến đệ tử Việt cộng Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẫn hay cha con, ông nội ba đời nhà họ Kim Bắc Hàn… cho phép giết tố mọi người không trung thành Infidèles với Cộng Sản
- Suốt từ 1917 (cách mạng tháng 10 Nga thành lập Đảng Cộng Sản Bolchevik Nga) đến ngày nay 2017 (bốn nước còn Cộng Sản Cuba, Tàu, Việt Nam Bắc Hàn), thống kê cả một 100 năm đấu tố = trên 100 triệu người chết! Từ Tây Bá Lợi Á – Sibérie của đất Nga đến những Cổng Trời, T20 của Việt Nam bao nhiêu nhà Lao Cải? Bao nhiêu hầm chôn người tập thể? Huế, Toul Sleng Nam Vang...
- Vì vậy, Tội Ác là Cộng Sản! Vì vậy đừng tách rời cái Ác với Cộng Sản. Hai cái là một! Ác = Cộng giống nhau. Vừa qua nghe các bà con tỵ nạn hải ngoại mình cải nhau «hai từ ngữ» ấy mệt quá!
Ngày nay, cả thế giới Âu tây ai ai cũng chống cũng bất mãn, than khóc với Daech, quá khích Hồi Giáo, khóc với những khủng bố ở Paris, London, New York… Daech dùng máy bay, mìn, bom, xe đụng…
Quên sao Việt Cộng Khmer Đỏ, rẻ tiền hơn, chỉ cuốc, xẻng, búa, đập đầu… còn dao thì mổ bụng, dồn trấu, kẹp tre, thả sông… Thằng chỏng đặc biệt, chỉ có ở Miền Nam Việt Nam.
2001–9–11 New York, Twin Tower, phải với hai chiếc máy bay trên 2 ngàn người chết. Huế chỉ mã tấu và búa 5000 người! Ai hữu hiệu hơn ai! Việt Cộng ác hơn Daech nhiều!
Sáng kiến gì không có, chứ sáng kiến giết người Việt Cộng số một!…
Mắc cở quá!!!

23 tháng 10.2017
Hồi Nhơn Sơn Mùa Trung Thu
Phan Văn Song


Trần Kiều Ngọc:

"chống cái ác chứ không chống cộng"!

https://saigontimes.org

Trong video thu hình buổi “Hội Thảo Nhân Quyền Việt Nam” (xin click vô đây) vào tháng 6/2017 tại Canada, có một phụ nữ hỏi Trần Kiều Ngọc về đường lối đấu tranh nhằm lật đổ CS, mang lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN. Trả lời, cô Trần Kiều Ngọc khẳng định: Cô KHÔNG CHỐNG CỘNG, chỉ chống cái ác. Có như vậy, cô mới bắt tay được những đoàn viên thanh niên CS ở VN. Không những thế, cô TKN còn lớn giọng thách thức, bất cứ thế lực nào, bất cứ ai, cản đường cô, cô sẽ chiến đấu đến cùng.
Sau đây là nguyên văn câu hỏi của một phụ nữ (phút 23:51), và câu trả lời của cô Trần Kiều Ngọc (phút 26:02).
23:51 Với chế độ CS, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng, nhân quyền không có. Muốn nhân quyền có ở VN, thì chỉ có nước, CS phải sụp đổ. Như vậy cái hướng đi như thế nào, của các em và của những người chống cộng phải rõ ràng? Tức là chúng ta phải làm sao, có phương pháp, biện pháp, có sách viết ra, và có hướng dẫn cho những em sau này đi theo con đường rõ ràng chống CS? 24:25 [còn về cái] Hội Nghị Paris, CS đã vi phạm cái Hội Nghị Paris. Như vậy, chúng ta phải vận động các nước, áp lực để CS phải tôn trọng Hội Nghị Paris như thế nào?…
Tiếp theo là sự lúng túng của BTC và lối nói loanh quanh, nhằm câu giờ cho diễn giả có thì giờ suy nghĩ, trả lời. Điều này cho thấy BTC và diễn giả đã có sự toa rập, thông đồng, không chấp nhận những câu hỏi “chống cộng” của đồng hương.
Phút 26, Trần Kiều Ngọc trả lời:
26:02 Dạ vâng, thưa cô… [lúng túng] cô nói cái gì Paris [cười nhạt, lắc đầu, đưa tay lên đầu làm hiệu…. cười nhạt], con nghĩ… [cười nhạt… rồi lại lấy hơi cười nhạt…] con không hiểu… Nhưng con muốn xác nhận một chuyện thôi. Con muốn ông bà, cô chú bác, thông cảm và hiểu cho chúng con một chuyện này. Và nếu mà anh chị em nào có thương mến con, mà thường theo dõi những buổi nói chuyện của con, thì ông bà và anh chị em sẽ nhận thấy một điều là…
26:22 Tuổi trẻ thế hệ của con, của em con, khi mình nói đến chống cộng sản, thì cái quan niệm, cái context đó rất là xa vời, [chúng con và] các em không hiểu được.
26:32 Thành thử ra cái việc của chúng con làm, không phải là việc chống cộng. Cái việc của chúng con làm là chống cái ác. Cái việc của chúng con làm là xuất phát từ yêu thương. Chúng con vì yêu thương đồng bào của mình, cho nên tất cả những ai, không cần biết thế lực nào, luôn cả thế lực CS, mà làm hại, làm cho đồng bào anh em của con đau thương, thì con sẽ bằng mọi giá, con sẽ cố gắng hy sinh để bảo vệ anh em của chúng con.
26:59 Cho nên mục đích của chúng con làm là vì yêu thương, không phải vì chống cộng. Mà nếu, tất cả những thế lực nào, bất cứ ai, mà cản cái con đường cho chúng con đến với anh em của chúng con, thì chúng con sẵn sàng chiến đấu cho đến cùng. Và đó là cái thông điệp mà chúng con dễ dàng kêu gọi các bạn trẻ và các em của con từ trong nước cũng như ngoài nước, đến với nhau. Thành thử ra, con chỉ muốn xin nhắc lại chuyện đó.
27:26 Thực sự, bản thân con, trong thâm tâm con, hai chữ “chống cộng” đối với con đó… thì… lẽ dĩ nhiên, là nó quá hiển nhiên rồi, mình không cần phải nói ra. Mọi người nhìn vô thì cũng biết, là con đi đâu con cũng khoác cờ vàng ba sọc đỏ, con yêu người lính VNCH, và con yêu cái lá cờ vàng ba sọc đỏ lắm.
27:46 Nhưng mà với cái thế giới ngày hôm nay, để mà kêu gọi các em, trong nước và ngoài nước, mà kêu gọi cái tình nhân bản của tuổi trẻ VN khắp nơi, mà nếu mà mình nói là vì yêu thương đồng bào và anh em của mình, thì cái chuyện đó, đối với tụi con rất dễ kêu gọi. Thành thử ra con xin cảm ơn cô.
28:02 Chống cộng cũng hay. Nhưng mà nếu mà mình làm vì yêu thương nữa, thì con thấy là nó trên cái chuyện đó nữa và chúng con sẽ dốc sức hơn nữa. Con cảm ơn cô.

https://saigontimes.org/2017


TKN công khai thách thức:

KHÔNG CHỐNG CỘNG!

Hữu Nguyên – https://saigontimes.org

Trần Kiều Ngọc với giọng nói chanh chua, lối lý luận đanh đá, hùng hổ, giống hệt cán bộ cái VC và mấy bà tổ trưởng dân phố của VC sau 1975. (xin click vô đây)

CHÂN TƯỚNG CÒ MỒI CỦA TKN QUA VIDEO
Trên internet, nhất là Youtube, có rất nhiều video thu hình các buổi hội thảo, diễn thuyết, hội luận, phỏng vấn Trần Kiều Ngọc. Coi kỹ những video đó, Quý vị sẽ thấy vai trò cò mồi cho VC/VT của TKN.
Một trong những bằng chứng rõ ràng nhất, chứng minh 2 điểm quan trọng trên, là video thu hình buổi “Hội Thảo Nhân Quyền Việt Nam” vào tháng 6/2017 tại Canada. (xin click vô đây coi video và click vô đây coi transcrip)
Trong video này, ở phút 23, giây thứ 51, có một phụ nữ đã hỏi Trần Kiều Ngọc 2 câu hỏi rất mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu, mà bất cứ một người Việt yêu nước nào cũng có thể trả lời dễ dàng.
Tuy nhiên, cả BTC lẫn TKN đều lúng túng, loanh quanh, câu giờ, né tránh để rồi cuối cùng, cả hai đều bị lòi đuôi LÀ NHỮNG KẺ PHẢN BỘI, KHÔNG MUỐN CHỐNG CS!

CHỐNG CỘNG ĐỐI VỚI CON LÀ CHUYỆN XA VỜI
CÂU HỎI TKN PHÚT 23:51: Với chế độ CS, chúng ta thấy rõ ràng rằng, nhân quyền không có. Muốn nhân quyền có ở VN, thì chỉ có nước, CS phải sụp đổ. Như vậy cái hướng đi như thế nào, của các em và của những người chống cộng phải rõ ràng? Tức là chúng ta phải làm sao, có phương pháp, biện pháp, có sách viết ra, và có hướng dẫn cho những em sau này đi theo con đường rõ ràng chống CS?
TKN TRẢ LỜI PHÚT 26:07: Con chỉ muốn xin xác nhận một chuyện thôi. Con muốn ông bà, cô chú bác, thông cảm và hiểu cho chúng con một chuyện này. Và nếu mà anh chị em nào có thương mến con, mà thường theo dõi những buổi nói chuyện của con, thì ông bà và anh chị em sẽ nhận thấy một điều là… 26:23 tuổi trẻ thế hệ của con, của em con, khi mình nói đến chống cộng sản, thì cái quan niệm, cái context đó đối với các em [và con] rất là xa vời, các em [và con] không hiểu được.
NHẬN XÉT CỦA SGT: Câu trả lời của TKN đã xác nhận 2 điểm quan trọng. Một, TKN xác nhận sự phản bội của mình: Thế hệ của TKN và đàn em, coi chuyện chống CS là chuyện xa vời, không hiểu được. Hai, sự phản bội này đã được TKN XÁC NHẬN NHIỀU LẦN qua lời thú nhận: “nếu mà anh chị em nào có thương mến con, mà thường theo dõi những buổi nói chuyện của con, thì ông bà và anh chị em sẽ nhận thấy” điều này. Khi xác nhận sự phản bội của mình, TKN đã không biết xấu hổ với Cờ Vàng quấn trên cổ, cũng như với thân phụ của cô là một người lính VNCH. Càng xấu hổ hơn, khi chính trong đoạn video này, cô tuyên bố những lời dối trá một cách trơn tru, ở phút 27:30: “Mọi người nhìn vô thì cũng biết, là con đi đâu con cũng khoác cờ vàng ba sọc đỏ, con yêu người lính VNCH, và con yêu cái lá cờ vàng ba sọc đỏ lắm.”

TKN CHỈ CHỐNG CÁI ÁC, KHÔNG CHỐNG CỘNG!!!
TKN TRẢ LỜI PHÚT 26:32 Thành thử ra cái việc của chúng con làm, không phải là việc chống cộng. Cái việc của chúng con làm là chống cái ác. Cái việc của chúng con làm là xuất phát từ yêu thương. Chúng con vì yêu thương đồng bào của mình, cho nên tất cả những ai, không cần biết thế lực nào, luôn cả thế lực CS, mà làm hại, làm cho đồng bào anh em của con đau thương, thì con sẽ bằng mọi giá, con sẽ cố gắng hy sinh để bảo vệ anh em của chúng con.
NHẬN XÉT CỦA SGT: Câu trả lời của TKN rõ ràng là sự né tránh nên chứa đầy mâu thuẫn: Thứ nhất, xác nhận “chống cái ác” nhưng “không chống cộng”, trong khi thực tế, ai ai trên thế giới, nhất là người VN tỵ nạn CS, cũng đều biết, CS là trùm sỏ của tội ác, là kẻ đã tạo nên muôn vàn cái ác. Hai, TKN suy nghĩ què quặt khi cho rằng, việc KHÔNG CHỐNG CỘNG, chỉ chống cái ác của TKN là “xuất phát từ yêu thương”!!! Phải chăng như vậy, TKN muốn nói, xưa nay tất cả những người chống cộng đều là những người KHÔNG xuất phát từ yêu thương? Chẳng lẽ, cả trăm ngàn quân dân cán chính VNCH, hy sinh trong cuộc chiến chống CS xâm lăng, bảo vệ Miền Nam trong suốt 20 năm, không xuất phát từ lòng yêu thương quê hương, đất nước, gia đình, vợ con?

TKN KHÔNG CHỐNG CS CHỈ CHỐNG CỘNG ĐỒNG!!!
TKN TRẢ LỜI PHÚT 26:59 Cho nên mục đích của chúng con làm là vì yêu thương, 27:02 không phải vì chống cộng. 27:03 Mà nếu, tất cả những thế lực nào, bất cứ ai, mà cản cái con đường cho chúng con đến với anh em [VC] của chúng con, thì chúng con sẵn sàng chiến đấu cho đến cùng.
NHẬN XÉT CỦA SGT: Câu nói trên của TKN rõ ràng là lời tuyên chiến đối với cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại. Có mấy lý do để kết luận như vậy. Thứ nhất, như trên, TKN đã nhiều làn khẳng định, cô KHÔNG CHỐNG CS. Như vậy, CS đã được cô loại ra khỏi danh sách những kẻ thù cô cần chống. Thứ hai, là người về VN để được đào tạo thành cán bộ tuyên truyền, chắc chắn việc TKN làm là bắt tay với “thế hệ trẻ trong nước” và mang “tuổi trẻ VN hải ngoại” về cho CS. Như vậy, CSVN ủng hộ TKN là lẽ đương nhiên, hoặc có chống, chỉ là GIẢ VỜ CHỐNG để đánh lừa người Việt quốc gia. Thứ ba, quan điểm của cộng đồng người Việt quốc gia xưa nay là KHÔNG THOẢ HIỆP, KHÔNG HOÀ HỢP HOÀ GIẢ, KHÔNG LÀM LỢI CHO CS DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO. Như vậy, trước những lời tuyên bố KHÔNG CHỐNG CS, và những việc làm có lợi cho CS của TKN, chắc chắn cộng đồng người Việt quốc gia phải có bổn phận phản đối TKN. Vì thế, cộng đồng người Việt quốc gia sẽ là đối tượng cản đường TKN, khiến TKN phải “chiến đấu cho đến cùng”.

TKN KHÔNG HIỂU HIỆP ĐỊNH PARIS!!!
CÂU HỎI TKN PHÚT 24:25: [còn về cái] Hội Nghị Paris, CS đã vi phạm cái Hội Nghị Paris. Như vậy, chúng ta phải vận động các nước, áp lực để CS phải tôn trọng Hội Nghị Paris như thế nào?
TKN TRẢ LỜI PHÚT 26:02: Dạ vâng, thưa cô… [lúng túng] cô nói cái gì Paris [cười nhạt, lắc đầu, đưa tay lên đầu làm hiệu…. cười nhạt], con nghĩ… [lại cười nhạt… rồi lấy hơi cười nhạt tiếp…] con không hiểu…
NHẬN XÉT CỦA SGT: Thái độ lúng túng, bối rối, cùng với những tiếng cười nhạt vô duyên, và câu trả lời của TKN, cho mọi người thấy, tâm địa bất an của một kẻ gian manh, tâm địa bất chính, nên không dám đối đầu với sự thật. Vì vậy, người nghe thấy hết sức vô lý: Câu hỏi về Hiệp Định Paris và sự vi phạm của CS, là câu hỏi rất đơn giản và cụ thể, bất cứ người Việt bình thường nào cũng hiểu, cũng có thể dễ dàng trả lời. Vậy mà TKN, một luật sư trẻ với những danh hiệu đầy hào quang… Anh Thư Nước Việt, Đệ Nhất Nữ Lưu VN, Viên ngọc quý giữa đêm thâu, Cứu tinh của dân tộc VN, Con cháu Trưng Triệu với sức mạnh Phù Đổng, Nữ LS xinh đẹp với tâm hồn bát ngát nhân bản khiến hàng triệu thanh niên VN thức tỉnh, Nữ Tổng thống Việt Nam thời Hậu cộng sản… lại lắc đầu, lúng túng, thú nhận là KHÔNG HIỂU???!!!

Hữu Nguyên 

https://saigontimes.org/


 TKN dối trá, giấu đầu hở đuôi!

Hữu Nguyên

(https://saigontimes.org/)

Cả những kẻ đã nằm trong mả
Và những bào thai trong bụng mẹ trót sinh ra
Chúng sẽ có quyền nguyền rủa lũ ông cha
Ðã để chúng sa xuống hầm tai vạ.
(Vì Ấu Trĩ – Nguyễn Chí Thiện)

Ngót hai thập niên qua, hầu hết người Việt hải ngoại đều BIẾT RÕ HAI SỰ THẬT HIỂN NHIÊN: Thứ nhất, Mặt Trận là tổ chức “kháng chiến ma” do VC nặn lên, nhằm thu hút và tiêu diệt những người chống cộng bằng võ trang trong thập niên 1980 và 1990. Thứ hai, Việt Tân là tổ chức do VC nặn lên, nhằm thu hút và tiêu diệt những người đấu tranh chống cộng bằng con đường bất bạo động trong 2 thập niên gần đây.
Chính vì chân tướng bị lột trần như vậy, nên nhiều tổ chức của VT phải giải tán, nhiều đảng viênVT phải chui sâu, lặn kỹ, hoặc xấu hổ chối bỏ tư cách đảng viên MT/VT của mình.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi quan trọng cần được đặt ra: LS TRẦN KIỀU NGỌC CÓ PHẢI LÀ ĐẢNG VIÊN VT hay không?
Trả lời câu hỏi này, nhiều người chạy theo tung hô TKN đều khẳng định là KHÔNG. Riêng LS Trần Kiều Ngọc cũng luôn luôn khẳng định, cô không phải là VT!
Tuy nhiên, có nhiều bằng cớ hiển nhiên, chứng tỏ LS Trần Kiều Ngọc là đảng viên VT. Một trong những bằng cớ hiển nhiên đó LÀ SỰ DỐI TRÁ TRẮNG TRỢN, GIẤU ĐẦU HỞ ĐUÔI, TRÊN GIẤY TRẮNG MỰC ĐEN DO CHÍNH LS TRẦN KIỀU NGỌC VIẾT! Chính sự dối trá này vô hình chung cho mọi người thấy, TKN đã thú nhận mình là đảng viên đảng VT.
Không những thế, Phạm Phú Đức, người từng đại diện đảng VT tại Melbourne, cũng viết bài xác nhận điều TKN thú nhận.
Sau đây là những bằng chứng cụ thể do chính TKN viết khi trả lời bà Hoàng Lan Chi và ông Trần Hưng Việt.

TKN: CHƯA BAO GIỜ THAM GIA SINH HOẠT VT???!!!
Trong bài viết “Trần Kiều Ngọc, cô là ai?”, bà Hoàng Lan chi cho biết, chính LS Trần Kiều Ngọc đã viết trả lời bà (trích nguyên văn): “Dạ con chào cô Lan Chi, Con cám ơn cô đã rất thẳng thắn chia sẻ hỏi con. Dạ thưa cô, con chỉ được nghe về tướng Hoàng Cơ Minh. Hoàng Cơ Định có phải con cháu của tướng Hoàng Cơ Minh không cô? […] Dạ thưa cô không ạ. Con chưa bao giờ sinh hoạt hay cộng tác trong các sinh hoạt của VT. Họ đã từng tổ chức Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Thế Giới. BÂY GIỜ HỌ KHÔNG LÀM NỮA…” (Xin click vô đây coi nguyên văn).
Trả lời như vậy, rõ ràng chính Trần Kiều Ngọc đã KHẲNG ĐỊNH 2 ĐIỂM QUAN TRỌNG.
ĐIỂM THỨ NHẤT: Cô khẳng định VT TỪNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THANH NIÊN SINH VIÊN THẾ GIỚI!!! Nên nhớ, công khai, tổ chức Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên là Mạng Lưới Tuổi Trẻ VN Lên Đường, nhưng thực chất, ai cũng biết, đó là Việt Tân. Biết nhưng không ai khẳng định công khai điều này. Trần Kiều Ngọc là người đầu tiên CÔNG KHAI KHẲNG ĐỊNH SỰ THẬT NÀY trên giấy trắng mực đen.
Nếu Trần Kiều Ngọc không phải là là đảng viên VT và có quyền hạn, làm sao cô BIẾT RÕ & DÁM KHẲNG ĐỊNH SỰ THẬT QUAN TRỌNG NÀY?
ĐIỂM THỨ HAI, Trần Kiều Ngọc khẳng định Chưa bao giờ sinh hoạt hay cộng tác trong các sinh hoạt của VT. Với sự khẳng định của TKN ở ĐIỂM THỨ NHẤT, ai cũng hiểu qua ĐIỂM THỨ HAI, cô TKN muốn khẳng định: CÔ CHƯA BAO GIỜ THAM GIA ĐẠI HỘI THANH NIÊN SINH VIÊN THẾ GIỚI DO VT TỔ CHỨC.
Nhưng SỰ THẬT, chính Trần Kiều Ngọc đã thừa nhận với ông Trần Hưng Việt, cô từng tham dự ĐẠI HỘI THANH NIÊN SINH VIÊN THẾ GIỚI do VT tổ chức ít nhất là 2 lần.

TKN TRẢ LỜI TRẦN HƯNG VIỆT: 2 LẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỦA VT!!!


Hình trên (từ trái): Tuấn Lê (người đã tổ chức “Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang” tại Brisbane vào ngày 12/6/2010 để quyên tiền hậu thuẫn Nguyễn Đạc Thành tiếp tay CS); Trần Hưng Việt (sinh viên Colombo được VNCH cho đi du học Tân Tây Lan, khi làm Chủ Tịch CĐNVTD/QLD đã gọi cảnh sát Úc đến hạ Cờ VNCH ngay tại trụ sở CĐ đúng ngày QL 19/6/2002); cô Trần Kiều Ngọc, người nói dối một cách ngọt ngào, duyên dáng!


Ngay trên trang web của Đại Hội do TKN tổ chức, cô TKN đã trả lời ông Trần Hưng Việt, nguyên văn như sau: “Con nhớ năm 1999, con có đi tham dự một Đại Hội do Mạng Lưới Tuổi Trẻ VN Lên Đường tổ chức ở Melbourne. Chừng hai, ba năm sau, con cũng đi tham dự một Đại Hội Thanh Niên Thế Giới tổ chức ở Los Angeles” (Xin click vô đây coi nguyên văn)

CÁN BỘ VT PHẠM PHÚ ĐỨC: TKN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỦA VT!!!
Cũng trên trang web của Đại Hội do TKN tổ chức, Phạm Phú Đức, đại diện đảng VT tại Melbourne, tác giả hàng chục bài trên web của Việt Tân, cũng viết bài kêu gọi mọi người ủng hộ TKN. Bài của Phạm Phú Đức ngay dưới bài giới thiệu của TKN. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của y trong tổ chức do TKN thành lập.
Trong bài của Phạm Phú Đức, có đoạn nguyên văn như sau: “Hơn 18 năm về trước, tôi là một thành viên trong Ban Tổ Chức Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới tại Melbourne (8-10/01/1999). […] Kết quả là sự ra đời của Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường. […] Tôi đã gặp được Trần Kiều Ngọc trong Đại Hội và trại hè năm 1999.” (Xin click vô đây coi nguyên văn)
Câu trả lời của PPĐ cho thấy, Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường đã ra đời trong Đại Hội 1999. Tuy nhiên, câu trả lời của TKN, “Con nhớ năm 1999, con có đi tham dự một Đại Hội do Mạng Lưới Tuổi Trẻ VN Lên Đường tổ chức ở Melbourne”, cho thấy: Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường đã đứng ra tổ chức Đại Hội 1999.
Chính sự mâu thuẫn bề ngoài giữa 2 người chứng tỏ, cả hai cùng là đảng viên quan trọng của đảng VT. Cả hai cùng biết, đảng VT đứng ra tổ chức Đại Hội. Còn việc thành lập Mạng Lưới Tuổi Trẻ VN Lên Đường, chỉ là hình thức để bịp dư luận, nên cả 2 đều không coi chuyện đó là quan trọng. Vì thế, câu trả lời cùa 2 người cũng chỉ là hình thức, nên dẫn đến sự mâu thuẫn là điều dễ hiểu.
Có điều, ai cũng thấy sự dối trá của Phạm Phú Đức giống như TKN và đảng VT. Bằng chứng, khi viết bài, Phạm Phú Đức không hề nói rõ lai lịch đảng viên VT của ông, ngoại trừ một câu chung chung: “Hơn 10 năm qua, vì nhiều lý do khác nhau, ngọn lửa trong tôi đã tắt và tôi không còn tham gia bất cứ hoạt động hay tổ chức nào cả.”
Không biết, đó là câu thú nhận của một người nhận ra mình bị VT lừa bịp, hay đó chỉ là chiêu pháp nhằm thay lông đổi lốt, trút bỏ cái vỏ VT bằng cái vẻ bề ngoài bất mãn VT, để rồi trong những ngày tháng tới, ông theo lệnh VT, cùng tung hứng với VT chìm TKN???

DỐI TRÁ NÊN MÂU THUẪN
Rõ ràng, câu trả lời của TKN với bà Hoàng Lan Chi, hoàn toàn mâu thuẫn với câu trả lời ông Trần Hưng Việt. Chính sự mâu thuẫn này cho thấy, cô TKN đã không thành thực với chính cô, đồng thời cô cũng ngang nhiên dối trá và coi thường đồng hương, trong đó phần lớn đều là những người đáng tuổi cha chú, ông bà của cô, những người mà cô TKN lúc nào cũng lễ phép thưa gửi, xưng con xưng cháu.
Từ sự dối trá trắng trợn đó của TKN, chúng ta mới thấy được sự gian manh của TKN khi cô “ngây thơ cụ” hỏi bà Hoàng Lan Chi: “Dạ thưa cô, con chỉ được nghe về tướng Hoàng Cơ Minh. Hoàng Cơ Định có phải con cháu của tướng Hoàng Cơ Minh không cô?”
Thật thảm thương và xấu hổ, TKN, người được bao nhiêu người ca ngợi là… Anh Thư Nước Việt, Đệ Nhất Nữ Lưu VN, Viên ngọc quý giữa đêm thâu, Cứu tinh của dân tộc VN, Ánh Sao Mai báo hiệu bình minh cho quê hương và dân tộc Việt Nam, Con cháu Trưng Triệu với sức mạnh Phù Đổng, Nữ LS xinh đẹp với tâm hồn bát ngát nhân bản khiến hàng triệu thanh niên VN thức tỉnh, Nữ Tổng thống Việt Nam thời Hậu cộng sản… không ngờ lại có thể là kẻ dối trá, gian manh đến mức vô liêm sỉ như vậy!!!
Nhưng cũng giống như “Bộ quần áo mới của Hoàng Đế”, sự dối trá, gian manh đến mức vô liêm sỉ của TKN chỉ đáng thảm thương và xấu hổ đối với TKN một phần! Thảm thương và xấu hổ bội phần, chính là những vị lãnh đạo tinh thần, cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, những nhà khoa bảng bác sĩ, kỹ sư, luật sư… những người được coi là tinh hoa của cộng đồng người Việt hải ngoại – một cộng đồng tỵ nạn CS, tượng trưng cho lý tưởng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền của 90 triệu người Việt trong nước – lại xúm xít lại với nhau, cùng làm cái việc công kênh, hoan hô, ca ngợi, thổi ống đu đủ cho nữ luật sư dối trá TKN!!!
Dĩ nhiên, cùng với sự thảm thương và xấu hổ khi đồng loã tung hô sự dối trá, lừa bịp đó, quý vị không thể trốn tránh trách nhiệm và tội lỗi của quý vị đối với lịch sử, dân tộc, cũng như quốc gia đang cưu mang quý vị và chính lương tâm của quý vị.
LỬA ĐỊA NGỤC ĐANG THIÊU ĐỐT QUÝ VỊ NGAY Ở TRẦN GIAN NÀY… VÀ TẤT CẢ CHỈ MỚI LÀ BẮT ĐẦU CỦA NHỮNG CƠN ĐAU QUẶN THẮT…. (Còn tiếp…)

Hữu Nguyên

https://saigontimes.org/

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com


THƯ NGỎ KÍNH GỬI: BÀ LS TRẦN KIỀU NGỌC

Bằng Phong Đặng Văn Âu

Thành phố Westminster, Quận Cam, Thủ đô Người Việt Tị Nạn Cộng Sản,
Ngày 10 Tháng 10 năm 2017,
Kính thưa Bà Luật sư Trần Kiều Ngọc,
Xin tự giới thiệu, tôi là Đặng văn Âu, cựu lính Không Quân trong Quân Lực VNCH, bút hiệu Bằng Phong. Tôi có đôi điều muốn thưa chuyện với bà.
Đại tá Cao Xuân Lê, xuất thân trường Võ Bị Quốc Gia VNCH, có người con gái tên là Christina Cao Xuân Thanh Ngọc, gọi điện thoại cho tôi, rủ đi nghe cuộc nói chuyện của “cô” Trần Kiều Ngọc, từ Úc châu sang Hoa Kỳ nói chuyện về Đất Nước với các bạn trẻ. Dược sĩ Christina là Tổng Thanh tra một công ty dược phòng tư trên nhiều Tiểu bang Hoa Kỳ, rất nồng nhiệt tham gia các hoạt động Chống Cộng của giới trẻ VN tị nạn.
Nghe nói người trẻ nói chuyện Đất Nước với người trẻ, tôi nhận lời ngay. Bởi vì tôi đã đi nghe các buổi nói chuyện của các nhân vật cao niên, có bằng cấp to, nhưng tôi hầu như thất vọng! Phần đông những diễn giả cao niên thường nói về thành tích trong quá khứ của mình; hiếm có vị diễn giả già nào nói về tương lai giới trẻ.
Theo thông tin trên mạng, “cô” Trần Kiều Ngọc là luật sư, 38 tuổi và đã có chồng, con. Do đó tôi dùng chữ “Bà” cho phải phép và “kính thưa” một cách lịch sự, mặc dầu bà còn kém cô con gái út của tôi năm tuổi. Tôi nói rõ ràng như thế để bà hiểu rằng đây là một người Chống Cộng có văn hóa và có lương tri đang thưa chuyện với bà; tôi không phải thuộc những “thằng già” hết thời bị bọn đầu đường xó chợ, coi khinh.
Kính thưa bà Trần Kiều Ngọc,
Ngồi nghe cô con gái trẻ đẹp, nói tiếng Việt lưu loát, duyên dáng, xưng “Con” một cách lễ phép, lại mặc chiếc áo dài tha thướt và quàng cái khăn mầu cờ Việt Nam Cộng Hòa, thú thực với bà rằng tôi mừng và phấn khởi vô cùng. Bởi vì tôi luôn luôn lo sợ giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại bị “hòa tan” (melting) trong vật chất xa hoa mà quên đi nỗi bất hạnh của đồng bào mình trong nước đang bị Loài-Quỷ-Đỏ-Việt-Cộng sát hại từng ngày.
Bà khoe sở dĩ bà nói tiếng Việt trôi chảy là nhờ sau giờ tan học ở trường thì vào thư viện Úc để tìm đọc những tác phẩm Tự Lực Văn Đoàn. Thật là quý hóa! Bà còn kể nhờ ơn Thiên Chúa hướng dẫn, bà được Chúa dắt đến một Tu viện Công Giáo một cách nhiệm mầu. Thảo nào Giám mục Nguyễn văn Long ở Úc Châu ủng hộ bà cũng phải.
Sau khi bà chấm dứt cuộc nói chuyện, Ban Tổ chức mời một số người lên phát biểu cảm tưởng, trong đó có tôi. Trong lúc bày tỏ niềm hy vọng vào giới trẻ, tôi ân cần dặn dò các bạn trẻ hãy thận trọng để không bị rơi vào công cụ trá hình của Việt Cộng.
Công cụ của Việt Cộng mà tôi ám chỉ, đó là Việt Tân. Là nhà tranh đấu, bà phải biết Việt Tân là một băng đảng dùng chiêu bài Kháng Chiến để vơ vét tiền bạc của người Việt tị nạn cộng sản, yêu nước, Chống Cộng. Giống như xưa kia Mặt trận Việt Minh đã dùng chiêu bài kháng chiến chống Thực dân Pháp, tổ chức các tuần lễ vàng, tuần lễ bạc, rồi cuối cùng lộ nguyên hình là những con Quỷ Cộng Sản trong mọi lãnh vực.
Vì là những tay mơ làm chuyện bịp bợm, lừa đảo nên chiếc mặt nạ Kháng Chiến của anh em nhà Hoàng Cơ Minh sớm rơi xuống đất. Phe Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa (cháu ruột Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Việt Cộng) vừa nhờ có tiền lừa bịp từ người Việt tị nạn, vừa được Việt Cộng ngầm yểm trợ, nên phe này đã đẩy phe Phạm văn Liễu, Trần Minh Công lùi dần vào bóng tối. (Nhắc cho bà biết Tổng Bí thư Nguyễn văn Linh coi dân Việt như súc vật, nên có lúc y cởi trói, có lúc y trói lại).
Tôi thường xuyên gọi điện thoại cho Đại tá Cao Xuân Lê, nhắc ông lưu ý khuyên cô con gái rượu – Dược sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc – phải hết sức thận trọng để không bị rơi vào cạm bẫy của bọn Việt Tân.
Dòng họ Hoàng Cơ có “truyền thống” bán nước.
– Hoàng Cơ Thuỵ toa rập với bọn Vương văn Đông, Trần Đình Lan tay sai Thực dân Pháp, làm đảo chính lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm vào tháng 11 năm 1960.
– Hoàng Cơ Minh thú nhận với Nguyễn Xuân Nghĩa – cháu ruột Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Việt Cộng – thà làm tên thảo khấu chết trong rừng; còn hơn làm anh thợ sơn sống vất vưởng qua ngày tại hải ngoại. Hoàng Cơ Minh đã chọn con đường thảo khấu, giết nhiều kháng chiến quân “Đông Tiến” theo Mặt Trận có ý định đào ngũ.
– Hoàng Cơ Định trước năm 1975 từng bị kết tội thụt két và sau năm 1975 từng bị còng tay vì tội trốn thuế. Hoàng Cơ Định cấu kết với Nguyễn Xuân Nghĩa – cháu ruột Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Việt Cộng – đẩy anh mình vào chỗ chết để chiếm trọn 20 triệu dollars tiền Yểm trợ Kháng Chiến, do ông Phạm văn Liễu tiết lộ.
Ký giả AC Thompson, vì tình đồng nghiệp với những ký giả Việt Nam bị băng đảng Việt Tân sát hại, đã làm cuốn phim “Terror in Little Saigon” khiến dòng họ Hoàng Cơ gồm Hoàng Cơ Định, Hoàng Tứ Duy, Đỗ Hoàng Điềm lo sốt vó và bọn tôi tớ Việt Tân nhào ra bênh vực chủ giống như bọn tôi tớ Việt Cộng bênh vực Nguyễn Phú Trọng.
Nguyễn Thanh Tú – con trai ký giả Đạm Phong, bị Việt Tân sát hại – đi tìm công lý cho cha, đồng thời lôi cổ bọn giả danh làm truyền thông, làm văn nghệ, làm từ thiện, nhưng thực chất là tay chân bộ hạ Việt Tân, ra ánh sáng mà các Đảng có truyền thống Chống Cộng như Đại Việt, Quốc Dân Đảng, Dân Xã Đảng không làm được.
Tập thể Chiến sĩ – một tổ chức ngoại vi của Việt Tân – do Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, nguyên Tư Lệnh KQ VNCH, nguyên đào ngũ, làm Chủ tịch. Cho nên công tác thường xuyên của Tập thể Chiến Sĩ là: kéo cờ lên, hạ cờ xuống, phủ cờ, rồi xếp cờ, giống như VNCH xưa có Đại đội Chung Sự lo việc mai táng những chiến sĩ hy sinh vì Tổ Quốc.
Những trí thức trẻ nhiệt huyết, yêu nước bị băng đảng Việt Tân dùng chiêu bài “Canh Tân Cách Mạng dỏm” hoặc dùng tiền để chiêu dụ vào Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu. Những thanh niên yêu nước này không nhìn thấy tài chánh đều nằm trong tay dòng họ Hoàng Cơ gồm Hoàng Cơ Định, Hoàng Tứ Duy, Đỗ Hoàng Điềm… Còn những chức vụ như Tổng Bí thư Lý Thái Hùng và các vệ tinh, đều là tay sai được trả lương của cha con, cậu cháu dòng họ Hoàng.
Các hội đồng hương, hội đồng môn của các trường danh tiếng như Chu văn An, Petrus Ký, Quốc Học, Đồng Khánh, Trưng Vương, Gia Long… chỉ họp nhau ăn uống, ca hát là chính. Chào cờ, hát quốc ca, mặc niệm là hình thức cốt để không bị chụp mũ mà thôi. Họ không cần biết băng đảng Việt Tân đã bị Việt Cộng nắm đầu. Họ không cần lưu tâm đến sự chia rẽ trong Cộng Đồng là do thủ đoạn của Việt Tân.
Trong nước, Việt Cộng quyết tâm tiến lên chủ nghĩa xã hội (cộng sản) với câu khẩu hiệu: “Còn đảng, còn mình”, dù cho 100 năm nữa chẳng biết thể hiện được hay không (lời của TBT Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng). Và có một khẩu hiệu ghê gớm hơn nữa là: “Thà mất Nước, còn hơn mất Đảng” buộc đảng viên phải phấn đấu thực thi!
Ngoài nước, bọn Việt Tân bị Việt Cộng nắm đầu nhằm biến người Việt tị nạn cộng sản thành những nhà hoạt động thực hiện chủ trương “KHÔNG CHỐNG CỘNG”, giống như Đinh Hùng Cường ở Hoa Thịnh Đốn đang âm mưu đổi danh xưng Cộng Đồng Chống Cộng thành Cộng Đồng Không Cộng Sản.
Kính thưa bà Trần Kiều Ngọc,
Sống trong chế độ dân chủ tự do, mọi người đều có quyền lựa chọn hành động của mình, miễn là không xâm phạm quyền tự do của kẻ khác. Bà phát biểu: “Tôi không Chống Cộng; tôi chỉ Chống Cái Ác” là quyền của bà.
Còn tôi Chống Cộng, vì Việt Cộng bán nước tôi cho Trung Cộng, vì đồng bào tôi đang rên xiết dưới sự thống trị chuyên chế của Việt Cộng. Chúng vẫn tiếp tục biến dân tộc tôi thành súc vật: Có mồm không được nói; bị oan ức không được phản kháng, chống đối. Do đó, tôi Chống Cộng vì lương tri của CON NGƯỜI đối với CON NGƯỜI (nhất là CON NGƯỜI đó lại là CON NGƯỜI cùng nòi giống với tôi).
Đối với luật pháp ở các nước tự do trên thế giới, câu tuyên bố “Tôi Không Chống Cộng” của bà không vi phạm pháp luật. Nhưng CON NGƯỜI sống trong xã hội còn có một Tòa Án vô hình. Đó là Tòa Án Lương Tâm. CON NGƯỜI chỉ khác CON VẬT ở chỗ có LƯƠNG TÂM, thưa bà Kiều Ngọc.
Triết gia Jean-Paul Sartre đã từng hùng dũng tuyên bố: “Kẻ nào Chống Cộng là con chó”, khiến cho trí thức Việt Nam sợ bị làm CON CHÓ nên không dám CHỐNG CỘNG. Nhưng khi chứng kiến hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người Việt vô tội liều chết ùa ra biển, xuyên rừng sâu để trốn chạy Việt Cộng thì ông Sartre phản tỉnh và kêu gọi trí thức khuynh tả như ca sĩ Joan Baez… ký vào bản cáo trạng lên án Việt Cộng phạm tội diệt chủng. Jean-Paul Sartre phản tỉnh vì ông còn có lương tâm. Quốc hội Âu châu cũng vì lương tâm mà ký Nghị Quyết lên án cộng sản về tội chống nhân loại.
Phạm Duy được trời phú cho tài năng âm nhạc. Ông đã được hàng triệu người ái mộ, ca tụng. Nhưng khi ông tuyên bố: “Tôi chỉ Chống Gậy; chứ tôi không Chống Cộng” là đủ để cho mọi người khinh bỉ vì tội vô ơn. Nhờ ở Miền Nam được chiến sĩ VNCH hy sinh xương máu bảo vệ chế độ tự do, Phạm Duy mới có số lượng sáng tác phẩm đồ sộ. Trong khi đó nhạc sĩ Văn Cao ở Miền Bắc tài năng đâu kém gì Phạm Duy mà không thể sáng tác theo cảm hứng và phải sống trong nghèo khổ, thiếu thốn đủ phương diện.
Bà Trần Kiều Ngọc bất chấp bị khinh bỉ vì thói vô ơn như Phạm Duy là quyền của bà!
Nhà báo Hữu Nguyên [sự thật là bà Hoàng Lan Chi – chú thích SGT] ở Úc nêu lên hai vấn đề về bà:
– Một là, bà đã nói dối khi tuyên bố sở dĩ bà nói tiếng Việt một cách thông thạo là nhờ lúc nhỏ vào thư viện Úc để đọc những tác phẩm Tự Lực Văn Đoàn. Ông Hữu Nguyên đi điều tra thì thư viện Úc không hề có một tác phẩm nào của Tự Lực Văn Đoàn.
– Hai là, bà tuyên bố “Tôi không Chống Cộng” giống như chủ trương của băng đảng Việt Tân đã đổi Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư thành Ngày Tự Do với hy vọng “hòa hợp, hòa giải” với Việt Cộng để chia miếng đỉnh chung.
Bà không chứng minh được thư viện Úc có sách của Tự Lực Văn Đoàn, là bà nói dối.
Bà biện minh rằng nếu bà dùng hai chữ “Chống Cộng” thì các anh chị em trẻ trong nước sẽ không hiểu, bà lại nói dối lần thứ hai.
Bà đừng quên rằng cô Phương Uyên, còn trẻ hơn bà nhiều, đã nhìn thẳng vào mặt quan tòa Việt Cộng và dõng dạc nói: “Tôi không chống lại Tổ Quốc. Tôi chỉ chống lại đảng Cộng sản”. Nhạc sĩ Việt Khang ở trong nước cũng nói giới trẻ “đã tỏ tường rồi!”. Tức là giới trẻ trong nước Việt Nam đã hiểu cộng sản một cách tường tận hơn cả bà nữa đó.
Giả thiết rằng lớp trẻ Việt Nam không đủ trí tuệ để nhìn ra cộng sản là tai họa cho tương lai dân tộc. Là người có tham vọng lãnh đạo lớp trẻ, bà phải có bổn phận giảng cho họ hiểu. Bà không thể viện cớ vì họ không hiểu, rồi bà bỏ qua để chỉ nói chống Cái Ác.
Bà là luật sư, nhưng cách chống chế của bà, tôi cho rằng bà là loại luật sư dốt, không thuyết phục được ai. Lãnh đạo là người dẫn đường, là người có nhiệm vụ nâng cao nhận thức quần chúng, bà hiểu không?
Khi đăng đàn thuyết giảng, bà xưng “CON” một cách lễ phép. Nhưng qua sự trả lời của bà trên Youtube, bà là một người rất coi thường cả bậc sinh thành, khi bà nói rằng kể cả cha mẹ bà cũng không thể ngăn cấm bước tiến của bà được. Ghê gớm chưa! Tôi có cảm tưởng lối nói của bà rất giống cô Nancy Nguyễn: Kiêu căng, ngạo mạn, coi những người tị nạn chúng tôi là loại “Di dân tư tưởng”!
Mới bước chân vào trường tranh đấu, bà đã nói dối người nghe, bà khinh bỉ cha mẹ thì các ký giả như ông Hữu Nguyên, ông Nguyễn văn Nghiêm, bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, bà Hoàng Lan Chi lên tiếng cảnh báo bà là phải, vì họ lo ngại một người làm chính trị hoạt đầu, giả dối, ngạo mạn như bà mà lôi kéo lớp trẻ Việt Nam theo bà “KHÔNG CHỐNG CỘNG” thì nòi giống Việt Nam tiêu vong.
Bây giờ xin bàn về mệnh đề thứ hai của bà: “TÔI CHỈ CHỐNG TỘI ÁC”.
Cuốn phim “Terror In Little Saigon” của nhà báo AC Thompson truyền đi khắp thế giới nói về cái chết của những ký giả Đạm Phong, Lê Triết, vì vạch trần sự bịp bợm của Kháng Chiến Ma HCM mà bị ám sát, chắc chắn bà phải biết?
Nguyễn Thanh Tú, con trai ký giả Đạm Phong, đã tường thuật cha ông bị Mặt Trận bỏ tiền mua chuộc để ngưng những bài phóng sự, nhưng ông Đạm Phong từ chối, thì Mặt Trận ra tay giết, chắc chắn bà đã biết?
Nguyễn Thanh Tú tiết lộ trong cuộc họp báo vừa qua rằng trong cuộc đi tìm công lý cho cha, ông đã bị Hoàng Cơ Định, cùng Hoàng Tứ Duy (con của Định) đã gửi email hăm dọa, chắc chắn bà cũng đã biết?
Ký giả Lê Triết viết bài tố cáo trên báo Văn Nghệ Tiền Phong về việc lừa đảo của Kháng Chiến Ma, làm mất niềm tin của đồng bào, bị hung thủ giết chết cả hai vợ chồng một cách tàn nhẫn, chắc chắn bà cũng đã biết tin tức đó?
Xin hỏi bà luật sư: Hành động giết người một cách man rợ của một tổ chức côn đồ, lấy danh nghĩa “Giải phóng Dân tộc” có phải là TỘI ÁC?
Là người đã làm mẹ, bà có cảm được nỗi đau đớn của một bà vợ thấy chồng mình nằm chết trên vũng máu? Bà có cảm thấy lòng mình tê tái khi hình dung một đàn con thơ dại, bơ vơ nơi quê người, có người cha bị giết chết, vì chiến đấu cho SỰ THẬT?
Tôi không tin bà có thể CHỐNG CÁI ÁC tại một đất nước có bọn cầm quyền bất chấp luật pháp. Ngay cả luật sư trong nước biện hộ cho thân chủ tại Tòa mà còn bị Công An bắt bỏ tù, huống hồ là bà, phải không?
Vậy tôi đề nghị bà giúp Nguyễn Thanh Tú khui TỘI ÁC của băng đảng Việt Tân Ma để xóa sổ một tổ chức ngang nhiên thi hành Nghị Quyết 36 của địch, mà những đảng phái chính trị, cách mạng và đoàn thể Chống Cộng không làm gì được.
Hoa Kỳ là quốc gia thượng tôn pháp luật. Bà là luật sư, bà nên dùng chuyên môn của mình để hỗ trợ Nguyễn Thanh Tú. Nếu bà nghe theo lời đề nghị của tôi, thì lời tuyên bố “TÔI CHỈ CHỐNG CÁI ÁC”, đồng bào sẽ tin. Công ơn của bà sẽ được ghi nhớ mãi.
Thưa bà Trần Kiều Ngọc,
Khi Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh chưa gặp gỡ anh Đỗ Thông Minh – lãnh tụ nhóm sinh viên Người Việt Tự Do ở Nhật – để thành lập Mặt Trận Kháng Chiến, tôi đã nhắc đi nhắc lại với Tướng Hoàng Cơ Minh rằng làm gì thì làm, đấu tranh kiểu gì thì đấu tranh, nhưng luôn luôn phải thực hành vương đạo, chân thật, trong sáng. Dùng bá đạo, tiểu xảo có thể đạt được mục đích nhất thời, nhưng về lâu về dài sẽ là tai họa.
Sự bá đạo của Hồ Chí Minh, sử dụng câu “Cứu cánh biện minh phương tiện” (The end justifies the means) chỉ là cách bào chữa việc làm phi đạo đức mà thôi. Bằng chứng đó là một điển hình thực tiễn nhất. Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh không nghe lời khuyên của tôi. Kết quả, ông trở thành một tên tội đồ của dân tộc, không khác gì Hồ Chí Minh, bởi vì ông đã giết chết NIỀM TIN của đồng bào vào lý tưởng quang phục quê hương.
Tôi chưa làm được điều gì cụ thể cho Đất Nước. Nhưng tôi đã góp ý xây dựng với khá nhiều nhân vật quan trọng, mà họ không nghe thì đều bị thân bại danh liệt. Bữa nào rảnh, tôi sẽ tường thuật cho bà biết.
Bà là người có sắc đẹp, nói năng duyên dáng. Chắc chắn bà sẽ thu hút nhiều người để làm những công tác chính đáng nhằm làm đẹp mặt dân tộc Việt Nam đang bị thế giới khinh khi vì tập đoàn thống trị Việt Cộng.
Bà nghe lời khuyên của tôi, chắc chắn đồng bào trong và ngoài nước sẽ quên câu nói nhẫn tâm “TÔI KHÔNG CHỐNG CỘNG” của bà và thanh danh của bà sẽ rạng ngời vì biết nghe lời nói tha thiết của một người yêu nước.
Xin bà luật sư đừng bao giờ quên điều này: “LƯƠNG TÂM làm cho CON NGƯỜI khác với CON VẬT”.
Tôi đã viết bài trách đại văn hào Nhất Linh không đem sự hiểu biết của ông về tai họa cộng sản để giáo hóa những nhà khoa bảng, những nhà trí thức Việt Nam. Nay tôi là người có đầy kinh nghiện về bọn cầm quyền Việt Cộng, mà im lặng thì hóa ra tôi cũng là loại a tòng với TỘI ÁC hay sao?
Tôi không chống lại bà. Tôi chỉ khai hóa cho những bạn trẻ đừng ngây thơ, khờ khạo mà bị bọn lưu manh dẫn vào con đường bán nước mà thôi.
Là người có học, bà nên mở to mắt ra để thấy đâu là CHÍNH, đâu là TÀ.
Trân trọng,
Bằng Phong Đặng văn Âu
Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 714 – 276 – 5600

https://saigontimes.org/

 

Đăng ngày 15 tháng 10.2017