1968 - Tết Mậu Thân


Tết nầy là đúng 4 con giáp Tết Mậu Thân.
Để ghi lại thời kỳ lịch sử đau thương nầy và đồng thời để vạch trần sự gian trá của cộng sản, trang web Nam Kỳ Lục Tỉnh đã làm một hồ sơ gồm bài viết và hình ảnh chọn lọc trong kho tài liệu về biến cố nầy.
Xin giới thiệu đến quý độc giả.
Lâm Văn Bé

Xin click vào link dưới đây:

https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/chien-tranh/1968---tet-mau-than