Sinh nhật Thầy Phạm Hoàng Hộ

 


 

Lê Quang Ánh - ĐHSPSG, ban Toán, 1963-1967

 

Giáo sư Phạm Hoàng Hộ là vị Khoa Trưởng thứ hai của Đại học Sư Phạm Sàigòn (sau Giáo sư Trương Công Cừu).
Hiện nay Giáo sư Phạm Hoàng Hộ đang hưu trí tại Canada.

thấy Hộ

Hình chụp nhân dịp lễ sinh nhật Thầy Phạm Hoàng Hộ (tháng 8/2009)