snthayltliem

snthayltliem

Trích đăng: Bản Tin số 15 - Thụ Nhân Âu châu

______________________

 

Mừng thượng thọ Gs Lâm Thanh Liêm

 

Ngày 27/04/2014, một số anh chị em cựu sinh viên ban Chính trị Kinh doanh và ban Văn chương thuộc Viện Đại học Đà lạt, cùng với cựu sinh viên ban Sử Địa của Đại học Văn khoa và Đại học Sư phạm Sàigòn, đã mừng lễ thượng thọ (bát tuần) của Giáo sư Lâm Thanh Liêm, nguyên Tổng Thư ký Viện Đại học Sàigòn, nguyện Giảng sư kiêm Trưởng ban Địa Lý ĐH Văn Khoa Saigon, Giảng sư ĐH Sư Phạm Sàigòn & ĐH Thụ Nhân Đà lạt, Minh Đức, Vạn Hạnh... (trước 30/04/1975).

Thay mặt các cựu SV ĐH Đà lạt, anh Nguyễn Minh Khôi - Chủ tịch Hội cựụ SV ĐH Thụ Nhân Đà Lạt - đã chúc mừng Giáo sư Lâm Thanh Liêm và phu nhân là Giáo sư Nguyễn Thị Cúc (nguyên Giảng sư ĐH Đàlạt, ĐHVK & ĐHSP Sàigòn).

Những lời tri ân của các cựu môn sinh ở ĐHVK & ĐHSP Sàigòn dành cho người THẦY đã một đời tận tụy với nghề giáo cũng được nói lên trong dịp nầy.

 

thuongthothayltliemthuongthothayltliem

thuongthothayltliemthuongthothayltliem

thuongthothayltliemthuongthothayltliem

 

______________________