ĐƯA NHAU

Mỗi bước xa vời hai cách biệt,
Lạnh lùng hoa sữa ánh trăng hôm.
Yêu thương ai gửi đâu làn gió,
Lối quạnh mơ về đượm gió sương.

Bên hồ Thuyền Quang, 1942
Gi
ản Chi

 

ĐỢI CÁNH BẰNG LĂNG

(gửi T.H.T. Saigon)

Dòng Ngân có đỗ bến Mi Giang ?
Ai nhớ Ai như Thiếp nhớ Chàng.
Cánh rượu ba phương đường mộng vắng,
Vần thơ muôn dặm tứ thu sang.
Chỉn e chốn cũ mòn non sắt,
Đá hẹn tình xưa vẹn đá vàng.
Gió lộng chiều xa non ngát tím,
Nẻo về tím chửa cánh bằng lăng ?

Thu 1943
Gi
ản Chi

 

TIỄN BIỆT

Biết nói gì đây, phút tiễn anh ?
Lá thu rơi rắc mái ly đình…
Thơ giam phường phố vần ngơ ngác,
Men chớm quan hà mộng nổi nênh.
Tám cõi hợp, tan, mây ruổi trắng.
Một chiều đi, ở, bóng lên nhanh.
Có vô sông Cửu qua đèo Cấm,
Ngâm gửi cao sâu hộ chút tình.

Thu Kỉ Sửu 1949
Gi
ản Chi