Gửi những người bạn làm thơ
 
ctchau
 
Cao Thoại Châu
 
Mà nay áo vải cờ đào
Bạn biết đấy, lời Ngọc Hân công chúa
Cành vàng lá ngọc gửi đời sau
Đâu chỉ với phu quân hoàng đế!
 
Đất nước nghèo dù giang sơn gấm vóc
Chân trần đánh giặc mấy ngàn năm
Đánh vì đó là thân trần sắt thép
Danh dự muôn đời chứa ở bên trong!
 
Bạn biết đấy, núi của ta không cao vun vút
Khói núi buổi chiều không phải bức tranh thơ
Nước hẹp sông đành vội vàng ra biển
Lục bát ca dao bám lấy đất tự bao giờ
 
Cờ Quang Trung là cờ đại nghĩa
Theo quân đi phần phật giữa trời
Nhanh sợ lịch sử theo không kịp
Đường quân đi một ngày lịch sử đã nhân đôi!
 
Tình rất đẹp bởi trái tim công chúa
Không dành cho một quân vương
Không hẳn đã trao cho một anh hùng
Nàng đã yêu một người yêu nước!
 
Tình yêu nước đã biến chàng Nguyễn Huệ
Áo vải cờ đào bọc lấy giang sơn
Minh quân không ngủ trên ngai vàng vương giả
Lịch sử những trang sau vẫn thức theo Người ?
 
Cao Thoại Châu
02-07-2014