TRẢI QUA MỘT CUỘC BỂ ĐẦU
Trải qua một cuộc bể đầu
Nữ sinh đánh lộn mà đau đớn lòng
Sân trường na ná sân tuồng
Hiệu trưởng mai mối cũng phường Sở Khanh
Đố ông chánh án hiểu rành
Hoàng Đế cũng chịu há mình ông sao
Kỷ cương phép nước ở đâu
Nhiều thịt nhiều điểm cho rầu Thánh Nhân
Ngàn vàng được mấy gánh vàng
Đem đổi chữ Thánh cho cam nghĩa thầy
Cái Lễ , cái Nghĩa , cái.....này
Thôi thì đổi tuốt cho mày Chữ ơi.


THĂM CHÂN DÀI
Chiều nay lại quán thăm em
Mênh mông khói thuốc say men rượu đào
Em từ trôi dạt phương nào
Về đây rã mộng chìm vào bia ôm
Em từ tếch dăm xứ Hàn
Xứ Đài nỡ để tro tàn tim non
Biển dâu sóng dội đá mòn
Hỏi ai lừa đảo có còn lương tâm
Hỏi ai cho phép chuyện sàm
" Việt Nam bách thắng " nỡ làm thế ru
Trời ơi ông cũng đui mù
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ.


TÁI ĐÁO THIÊN THAI
Lại về chốn cũ thăm em
Rêu xanh , chẳng có tiếng chim , tơ trời
Không xe , không ngựa , không người
Chẳng tiếng cười khóc một đời mộng du
Xa xăm ngày ấy hững hờ
Thế gian đảo lộn ta chờ chi đây
Em từ chìm khuất bóng mây
Năm lần bảy lượt vò dày bởi ... heo
Thiên Đường Mù . Thiên Đường Treo
Ngẫm ra chẳng có nơi nào hợp em.


Tháng 7-2010

Chân Diện Mục