Huế thơ

 

Tôi về xứ Huế
Quê em xứ mộng xứ mơ
Quê em xứ đẹp xứ thơ
Tôi về xứ Huế
Chiều nay gió lạnh trăng mờ
Đường vào Thành Nội
Hồ Tịnh Tâm hoa còn rung chuông
Đất Thần Kinh thưở trước
Sen tàn bao lớp phấn hương
Đường xuống Đông Ba
Đường về Vĩ Dạ
Đường xa xa tà áo ai bay
Sông Hương núi Ngự đẹp xinh thay
Ai nhớ thưở nào con đò rào rạt
Cùng nước cùng trăng
Cùng thuyền cùng lái
Nghe đâu đây còn vọng hát lên rằng:
"Một dòng nước trong
Hai dòng nước đục
Môt trăm người tục
Một chục người thanh..."
Ai còn đây
Ai thành người thiên cổ
Đốt chiếc nón bài thơ
Chiêu hồn người quá cố
Thành quách đền đài lăng mộ cổ
Chạnh lòng hoài niệm cảnh cố đô
Thời gian nước chảy qua cầu
Bức tranh vân cẩu một màu tang thương.Bên dòng Hương Giang
( 1963 )

Nguyễn Ngọc Lãm