Thân phận

Bảy mươi năm lạc loài số phận
Ngày trôi qua lặng lẽ vô tư
Nhân sinh thiên địa vô tình
Bụi trần,lận đận, thân mình xác xơ.
(2010)

 

Vô niệm

Có ai thắp nến trên trời
Phải chăng lễ hội tuyệt vời hào hoa
Từ hư vô đến hư vô
Bước chân vô niệm tìm về Chân Như.
(2010)

 

Sắc không

Cuộc đời sắc sắc không không
Như mây tan hợp như lòng vẩn vơ
Ta đến đây tự bao giờ
Sẽ về đâu nữa,tình cờ,hiển nhiên
Thân như bóng xế cây chiều
Nhẹ nhàng tan biến đi về cõi không.
(2010)

 

Nguyễn Ngọc Lãm