Đáo tuế

Trăm năm một nửa cộng thêm mười
Cố sống cho ra một kiếp người
Thế sự trông chờ thêm đổi mới
Nhân tình mong đợi bớt tham ôi
Nay đem thế sự ra đàm tiếu
Nữa biết phận mình được thảnh thơi
Ôi lẽ nhân sinh là thế ấy
Mong sao bá tánh thấy vui cười.


( 2002 )


Nguyễn Ngọc Lãm