Lẻ bạn

 

lẻbạn

 

Trời chiều bên Đại Tây dương

Hướng về quê cũ người thương thuở nào

Mỗi năm nhìn cánh hoa đào[1]

Biết bao xao xuyến dạt dào nhớ thương

Vầng trăng khuất bóng cuối đường

Ngẫng đầu nhìn những giọt sương ngậm ngùi[2]

 

Virginia 29-6-2014

Trần-Lâm Phát

 


[1] Lấy ý từ bài thơ Đồ đê thành Nam trang của Thôi Hộ.

[2] Lấy từ ý bài thơ Tĩnh dạ tư của Lý Bạch.

 

_________________

 

Blog "Trường TH Đất Đỏ"

Nghĩa Sinh. org