Thơ Đặng Lê Ngọc


Kỷ niệm ngày tang Yên Bái

nthoccogiang 

Đôi ta đang độ trẻ trung
Hương thơm khấn nguyện Đền Hùng Vua Cha
Hiến thân dựng lại sơn hà
Thương dân Cứu nước xây nhà Việt-Nam
Vợ chồng chí hướng đồng tâm
Quà nguyện là khẩu súng thần hộ thân
Dưới cờ Đảng dâng tuổi xuân
Đánh tan giăc Pháp đền ân nước nhà

Biết bao chiến dịch xông pha
Cùng các đồng chí đôi ta xây đời
Việt-Nam ơi! Việt-Nam ơi!
Giục lòng yêu nước sáng ngời trong tim
Ngại chi bảy nổi ba chìm
Đại bàng tung cánh diệt tìm diều hâu
Bao phen giặc Pháp điên đẫu
Việt-Nam Quốc Dân Đảng là bàu máu thiêng
Hồn dân Việt, Khí Rồng Tiên
Đuổi quân Phú Lãng về miền Tây xa
Than ôi! vận đất nước nhà
Mười hai đồng chí Việt ta oai hùng
Lưỡi đao oan nghiệt đoạn chung
Đầu rơi, phun máu hào hùng hô vang
Việt-Nam ơi! hỡi Việt-Nam!
Đứng lên dành lại giang san Lạc Hồng!

Ẩn thân lặng lẽ khóc chồng
Cùng các đồng chí máu hồng nuôi dân
Thay chồng lo việc hiéu thân
Lạy cha thương Mẹ dầy ân sinh thành
Hồn Em quyết nguyện cùng anh
Suối vàng tiép chí đấu tranh phục thù
Dù thân liễu yếu đào thơ
Quyết không sống kiếp bơ vơ lạc dàn
Thổ Tang tiếng súng hiên ngang
Ta đền nợ nước, sử vàng viết chung
Khóc đôi Liệt Nữ Anh Hùng
Hiến dâng máu lệ tô hồng sử xanh

Nguyễn-Thái-Học, Cô Giang, Cô Bắc
"Không thành công, chắc chắn thành Nhân"
Với bao đồng chí xả thân
Ngày Tang Yên Bái tri ân muôn đời
Việt-Nam thanh sử nước tôi...

Đặng Lê Ngọc
(ĐHSPSG, ban Việt Hán 1972-1975)

 

Đăng ngày 21 tháng 06.2016