Thơ Lê Văn Tâm


  le van tam

Lê Văn Tâm viết văn, làm thơ dưới các bút hiệu Lê Tân Trụ, Tiểu Tâm Quán và Vô  Danh.
Ông định cư và hành nghề Kiến trúc sư tại Hoa kỳ.

 

me gia

doi mat me

thien4

thien4

giac mo tien su

luankhucca

toc mun

trang va em

 

Đăng ngày 28 tháng 05.2018