Thơ Cao Nguyên


Vô đề

Chào xuân nhớ buổi tàn đông
Ngồi thinh lặng giữa mênh mông cuộc đời
Ngày của đất, tháng của trời
Còn bao nhiêu nữa là lời đấy thôi
Thuận dòng nước chảy bèo trôi
Như diều theo gió trên đồi tà huân
Viễn du này phút dừng chân
Chiều phong vi vút chẳng phân vân gì
Đôi khi, lòng bỗng đôi khi
Bâng khuâng nhớ ngọn tường vi bên đường
Thời gian quá đỗi vô thường
Và không gian rất ảo huyền quanh ta
Trầm hương thơm ngát thiên hà
Ý là tịch lặng lời là vô ngôn
Lung linh chỉ nhất phiến hồn
Nghe chừng nát cả càn khôn hữu tình
Cuối đông cây cỏ im lìm
Sang xuân bỗng lại cựa mình hồi sinh
Nhớ lời vàng đá đinh ninh
Hẹn nhau còn một lai sinh kiếp nào
Phù vân một trận mưa rào
Hạt rơi ra biển hạt vào đồng xanh
Cánh buồm viễn xứ mong manh
Trên sông chiều vãn mà canh cánh lòng
Thuận duyên thuyền cứ xuôi dòng
Để tâm hỷ xả để lòng từ bi
Một mai nếu có hồ nghi
Thì tơ tóc đó đôi khi cũng là.
Cao Ngọc Cường
(vừa hết tháng Giêng)

 

Xuân tiêu lữ thứ

Tiêu tiêu bồng mấn lão phong trần,
Ám lý thiên kinh vật hậu tân.
Trì thảo vị lan thiên lý mộng,
Đình mai dĩ hoán nhất niên xuân.
Anh hùng tâm sự hoang trì sính,
Danh lợi doanh trường luỵ tiếu tần.
Nhân tự tiêu điều xuân tự hảo,
Đoàn Thành thành hạ nhất triêm cân
Nguyễn Du

 

春 宵 旅 次

>蕭 蕭 蓬 鬢 老 風 塵,

暗 裡 偏 驚 物 新。

池 草 未 闌 千 里 夢,

庭 梅 已 換 一 年 春。

英 雄 心 事 荒 馳 騁,

利 場 人 條 春 自 好,

團 城 城 下 一 沾 巾。


Đêm xuân lữ thứ

Bạc phơ mái tóc nhuốm phong trần
Riêng sợ thế gian vật chuyển vần
Nghìn dặm chưa phai cơn mộng ảo
Trước sân mai nở đón thêm xuân
Anh hùng đã nguội niềm tâm sự
Danh lợi khóc cười lụy đến thân
Xuân vẫn tươi dù người héo hắt
Dưới thành bi lụy lệ đầm khăn
Mai Cao Nguyên ( dịch thơ )
Xuân Bính Thân

 

Nguồn :
http://nguyendu.com.free.fr/langues/thohan/thtt-064.htm
cao ngọc cường, đđsn

 

Đăng ngày 04 tháng 03.2016