MÙNG NĂM NHỚ TẾT QUANG TRUNG

Cao Nguyên

Mùng Năm nhớ lại trang hùng sử
Cầu nguyện hồn sông núi tiên nhân
Linh thiêng phù trợ cho quê Mẹ
Thoát ách bạo tàn cứu muôn dân.
CNC

ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ
Ngày 21 tháng 12 năm 1788 ( Mậu Thân) Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung thống lĩnh đại binh tiến ra Bắc đánh đuổi quân Mãn Thanh.
Từ ngày 25 đến 30 tháng 1 năm 1789 ( mùng 1 đến mùng 5 Tết Kỷ Dậu) đại quân Quang Trung – Nguyễn Huệ đánh tan tành hơn 20 vạn quân Thanh, chiếm lại Thành Thăng Long dành lại chủ quyền, quét sạch quân Tàu ra khỏi bờ cõi nước ta

quangtrung

NHỚ TẾT QUANG TRUNG
Mùng 5 nhớ tết Quang Trung
Mùa xuân Kỷ Dậu, anh hùng nước Nam
Đánh một trận sạch tan kình ngạc
Gò Đống Đa phơi xác quân Thanh
Hai mươi vạn giặc tan tành
Sầm Nghi Đống, Hứa Thế Hanh tiêu đời
Tôn Sĩ Nghị rụng rời chạy trốn
Lũ tàn binh hỗn độn vượt sông
Xác thù thây chất đầy đồng
Máu thù nhuộm đỏ dòng sông Hồng Hà
Cho chúng biết nước ta có chủ (1)
Chẳng dung tha bè lũ xâm lăng
Bọn bây há chẳng nhớ chăng
Chiến công lừng lẫy Bạch Đằng lưu danh
"Đánh cho bây tan tành manh giáp
Đánh cho bây tan tác ngựa xe"(1)
Lời thiêng, xưa vẫn còn nghe
Nước Nam mãi mãi thuộc về dân Nam
Nay giận lũ tham tàn cố vị
Muốn độc quyền thống trị dân ta
Chúng đem biển đảo sơn hà
Dâng cho Tàu cọng để mà an thân
Hèn với giặc, ác với dân
Tội này trời đất nghìn lần không dung
Mùng 5 nhớ Quang Trung Đại Đế
Bậc anh hùng cái thế vô song
Tâm hương dâng kính một lòng
Hồn thiêng sông núi Tiên Long muôn đời

Mùng Năm Tết
Cao Ngọc Cường

(1)
Hịch ra trận của Vua Quang Trung
.... "Đánh cho chúng chích luân bất phản
Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ. "

Đăng ngày 19 tháng 02.2016