ĐƯỜNG THI - CỔ THI

caonguyen

Cao Nguyên tuyển dịch

31.
Vi Trang


春 日
忽覺東風景漸遲,
野梅山杏暗芳菲。
落星樓上吹殘角,
偃月營中掛夕暉。
旅夢亂隨蝴蝶散,
離魂漸逐杜鵑飛。
紅塵遮斷長安陌,
芳草王孫暮不歸。
韋莊

Xuân nhật
Hốt giác đông phong cảnh tiệm trì,
Dã mai sơn hạnh ám phương phi.
Lạc tinh lâu thượng xuy tàn giác,
Yển nguyệt doanh trung quải tịch huy.
Lữ mộng loạn tùy hồ điệp tán,
Ly hồn tiệm trục đỗ quyên phi.
Hồng trần già đoạn Trường An mạch,
Phương thảo Vương Tôn mộ bất quy.
Vi Trang

Dịch thơ :

Ngày xuân
Phong cảnh đổi dần theo gió xuân,
Mai rừng, hạnh núi ngát hương lân.
Sao băng, tiếng ốc bên lầu vắng,
Trăng khuyết treo mờ trên trại quân.
Mộng lữ tàn phai như giấc bướm,
Hồn tan theo tiếng cuốc lìa trần.
Bụi hồng chắn nẻo Trường An đó,
Công tử hào hoa chẳng lại gần.
Cao Nguyên


32.
Vi Ứng Vật

有所思
借問江上柳,
青青為誰春。
空遊昨日地,
不見昨日人。
繚繞萬家井,
往來車馬塵。
莫道無相識,
要非心所親
韋應物

Hữu sở tư
Tá vấn giang thượng liễu,
Thanh thanh vị thùy xuân.
Không du tạc nhật địa,
Bất kiến tạc nhật nhân.
Liêu nhiễu vạn gia tỉnh,
Vãng lai xa mã trần.
Mạc đạo vô tương thức,
Yếu phi tâm sở thân.
Vi Ứng Vật

Dịch thơ :

Nhớ nhung
Hỏi rằng liễu bên sông
Xuân nào còn xanh biếc
Đến chơi ngày hôm trước
Chẳng gặp người xưa đâu
Giếng mọi nhà liễu khuất
Dấu ngựa xe bụi hồng
Đừng bảo rằng chẳng biết
Chắc lòng vẫn gần không.
Cao Nguyên

---------------------------

寄李儋元錫
去年花裡逢君別,
今日花開又一年。
世事茫茫難自料,
春愁黯黯獨成眠。
身多疾病思田里,
邑有流亡愧俸錢。
聞道欲來相問訊,
西樓望月幾回圓。
韋應物

Ký Lý Đảm, Nguyên Tích
Khứ niên hoa lý phùng quân biệt,
Kim nhật hoa khai hựu nhất niên.
Thế sự mang mang nan tự liệu,
Xuân sầu ảm ảm độc thành miên.
Thân đa tật bện thư tiền lý,
Ấp hữu lưu vong quí bổng tiền.
Văn đạo dục lai tương vấn tấn,
Tây lâu vọng nguyệt kỷ hồi viên.
Vi Ứng Vật

Dịch thơ :

Gửi Lý Đảm , Nguyên Tích
Xa anh năm ngoái dưới hoa
Bây giờ hoa nở đã là tròn năm
Việc đời bối rối băn khoăn
Giấc xuân buồn bã đăm đăm một mình
Nhiều bệnh tật nhớ ruộng vườn
Tấm thân lưu lạc thẹn cùng bạn xưa
Nghe rằng bạn đến xin thưa
Lầu Tây mấy độ vẫn chờ ngắm trăng
Cao Nguyên

-----------------------

淮上會故人
江漢曾為客,
相逢每醉還。
浮雲一別後,
流水十年間。
歡笑情如舊,
蕭疏鬢已斑。
何因北歸去,
淮上對秋山。
韋應物

Hoài thượng hội cố nhân
Giang Hán tằng vi khách
Tương phùng mỗi túy hoàn
Phù vân nhất biệt hậu
Lưu thủy thập niên gian
Hoan tiếu tình như cựu
Tiêu sơ phát dĩ ban
Hà nhân bất qui khứ
Hoài thượng đối thu san.
Vi Ứng Vật

Dịch thơ:

Trên sông Hoài gặp bạn cũ
Từng là khách ở nơi Giang Hán
Cứ mỗi lần gặp bạn cùng say
Như mây nổi,lúc chia tay
Thời gian nước chảy đã đầy mười năm
Cười vui lúc gặp thăm bạn cũ
Mái tóc cằn đã phủ tuyết sương
Sao không về lại cố hương
Trên sông Hoài ngắm thu vương núi đồi
Cao Nguyên
-----------------------------

子規啼
高林滴露夏夜清,
南山子規啼一聲。
鄰家孀婦抱兒泣,
我獨輾轉何時明。
韋應物
卷193_35

Tử quy đề
Cao lâm trích lộ hạ dạ thanh ,
Nam sơn tử quy đề nhất thanh .
Lân gia sương phụ bão nhi khấp ,
Ngã độc triển chuyển hà thời minh .
Vi Ứng Vật

Dịch thơ :

Chim quốc kêu
Rừng cao, sương nhỏ giọt đêm hè
Tiếng quốc Nam Sơn vọng não nề
Góa phụ nhà bên ôm trẻ khóc
Ta trăn trở đợi ánh mai về
Cao Nguyên

----------------------------------

登寶意寺上方舊遊
翠嶺香台出半天,
萬家煙樹滿晴川。
諸僧近住不相識,
坐聽微鐘記往年。
韋應物
卷192_3
寺在武功,曾居此寺

Đăng Bảo Ý tự thượng phương cựu du
Thúy lĩnh hương đài xuất bán thiên ,
Vạn gia yên thụ mãn tình xuyên .
Chư tăng cận trụ bất tương thức ,
Tọa thính vi chung ký vãng niên .
Vi Ứng Vật

Thượng phương: nội thất của vị trụ trì chùa .
Tự tại Vũ Công , tằng cư thử tự .
Chùa tại Vũ Công , tác giả từng ở tại chùa này

Dịch thơ :
Lên phòng phương trượng chùa Bảo Ý, nơi từng đến chơi trước đây
Núi biếc đài hương, lộ giữa trời
Sông êm rừng khói, xóm nơi nơi
Ở gần tăng chúng mà không biết
Nghe tiếng chuông vang nhớ một thời.
Cao Nguyên


33.
Vi Thừa Khánh

南行別弟
澹澹長江水,
悠悠遠客情。
落花相與恨,
到地一無聲。
韋承慶

Nam hành biệt đệ
Đạm đạm Trường Giang thủy,
Du du viễn khách tình.
Lạc hoa tương dữ hận,
Đáo địa nhất vô thanh.
Vi Thừa Khánh

Dịch thơ :

Xuôi Nam từ biệt em
Nước sông dài ảm đạm,
Tình viễn khách mang mang.
Hoa như chia mối hận,
Rụng xuống không âm vang.
Cao Nguyên