Thơ Ngô Minh Hằng


ĐUỐC LỬA HOÀNG SA

Bài thơ mọn này xin là một nén tâm hương tưởng nhớ 40 năm hải chiến Hoàng Sa và những Người Lính Anh Hùng của Hải Quân Việt Nam đã hy sinh bảo vệ hải đảo và bi hùng đi vào lịch sử. Cầu xin hồn thiêng sông núi phù hộ công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và chủ quyền đất nước của đồng bào quốc nội sớm thành công.

Từ trước đến nay chưa chế độ nào
Đem xã tắc dâng Tàu ô, quỷ đỏ
Rồi cướp của dân từng căn nhà nhỏ
Để thêm giàu và ngất ngưởng ngôi cao

Từ trước đến nay chưa chế độ nào
Không phục vụ cho quê hương dân tộc
Mà chỉ bịp lừa, gian tham, ác độc
Bóp cổ dân lành, xây đảng cờ sao

Từ trước đến nay chưa chế độ nào
Thấy nước mất, dân vùng lên giữ nước
Mà lại đớn hèn lạy quân xâm lược
Bắt tù dân, đánh, giết, hại bao người

Bốn mươi năm trận hải chiến ngoài khơi
Niềm kiêu hãnh của Miền Nam bất khuất
Chiến sử Hoàng Sa, máu loang biển đất
Biển xót xa ấp ủ những thân người

Bốn mươi năm trận hải chiến ngoài khơi
Hải Quân Vìệt Nam những giờ oanh liệt
Hùng sử ngày nào chưa xong đoạn kết
Thế hệ hôm nay tiếp nối, lên đường

Hải đảo - Tây Nguyên - Quan - Giốc - biên cương
Từng tấc đất đảng bán - dâng Tàu cộng
Ta phải lấy về dù bằng mạng sống
Bằng máu Lạc Hồng hay tuổi xuân ta

Như ngày xưa vì bảo vệ Hoàng Sa
Bảy mươi bốn anh hùng đền nợ nước
Cùng Ngụy Văn Thà chết cho tố quốc
Đã muôn đời sống mãi với non sông

Đảng phải biết rằng gương sáng Cha - Ông
Là ngọn lửa thắp lên lòng ái quốc
Tuổi trẻ rồi đây đổi thay vận nước
Đảng tàn hung tự diệt bởi hung tàn

Gần thế kỷ rồi tổ quốc Việt Nam
Trong tay đảng, đảng bào mòn vắt cạn
Lửa Hoàng Sa sẽ bừng muôn đuốc sáng
Cờ sẽ bay vàng rực khắp ba miền

Hỡi quật cường hồn sông núi linh thiêng
Xin phù trợ Hoàng Sa từng đuốc lửa.

Ngô Minh Hằng

DANH SÁCH 74 ANH HÙNG TỬ SĨ HY SINH TRONG TRẬN HOÀNG SA 19-1-1974

1. Trung sĩ Trần Văn Ba (HQ 10)
2. Hạ sĩ Phạm Văn Ba (HQ 10)
3. Đại úy Vũ Văn Bang (HQ 10)
4. Hạ sĩ Trần Văn Bảy (HQ 10)
5. Thượng sĩ nhất quản nội trưởng ... Châu (HQ 10)
6. Trung sĩ nhất VT Phan Tiến Chung (HQ 10)
7. Hạ sĩ Nguyễn Xuân Cường (HQ 10)
8. Hạ sĩ Trần Văn Cường (HQ 10)
9. Trung sĩ Trần Văn Đàm (HQ 10)
10. Hạ sĩ nhất vận chuyển Nguyễn Thành Danh (HQ 4)
11. Hạ sĩ vận chuyển Trương Hồng Đào (HQ 10)
12. Hạ sĩ nhất Trần Văn Định (HQ 10)
13. Trung úy Lê Văn Đơn (Người nhái)
14. Hạ sĩ Nguyễn Văn Đông (HQ 10)
15. Trung úy Phạm Văn Đồng (HQ 10)
16. Trung úy Nguyễn Văn Đồng (HQ 5)
17. Trung sĩ.... Đức (HQ 10)
18. TT1/TP Nguyễn Văn Đức (HQ 10)
19. Trung sĩ Lê Anh Dũng (HQ 10)
20. Hạ sĩ Nguyễn Văn Duyên (HQ 16)
21. Thượng sĩ Nguyễn Phú Hào (HQ 5)
22. Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Hòa (HQ 10)
23. Hạ sĩ Nguyễn Văn Hoàng (HQ 10)
24. Trung úy Vũ Ðình Huân (HQ 10)
25. Hạ sĩ Phan Văn Hùng (HQ 10)
26. Thượng sĩ nhất Võ Thế Kiệt (HQ 10)
27. Thượng sĩ Hoàng Ngọc Lễ (HQ 10)
28. TT1/TX Phạm Văn Lèo (HQ 10)
29. Thượng sĩ nhất CK Phan Tấn Liêng (HQ 10)
30. Hạ sĩ Nguyễn Văn Lợi (HQ 10)
31. TT1/CK Dương Văn Lợi (HQ 10)
32. Hạ sĩ Ðỗ Văn Long (Người nhái)
33. Trung sĩ Lai Viết Luận (HQ 10)
34. Hạ sĩ nhất Ðinh Hoàng Mai (HQ 10)
35. Hạ sĩ nhất Nguyễn Quang Mến (HQ 10)
36. Hạ sĩ nhất Trần Văn Mộng (HQ 10)
37. Trung sĩ ... Nam (HQ 10)
38. TT1/TP Nguyễn Văn Nghĩa (HQ 10)
39. Trung sĩ Ngô Văn Ơn (HQ 10)
40. Hạ sĩ Nguyễn Văn Phương (HQ 10)
41. TT1/PT Nguyễn Hữu Phương (HQ 10)
42. Thượng sị nhất Nguyễn Ðình Quang (HQ 5)
43. TT1/TP Lý Phùng Quy (HQ 10)
44. Trung sĩ Phạm Văn Quý (HQ 10)
45. Trung sĩ Huỳnh Kim Sang (HQ 10)
46. Hạ sĩ Ngô Sáu (HQ 10)
47. Trung sĩ Nguyễn Tấn Sĩ (HQ 10)
48. TT/TP Thi Văn Sinh (HQ 10)
49. Trung sĩ Vận chuyển Ngô Tấn Sơn (HQ 10)
50. Hạ sĩ nhất vận chuyển Lê Văn Tây (HQ 10)
51. Trung tá Ngụy Văn Thà (HQ 10)
52. Đại úy Huỳnh Duy Thạch (HQ 10)
53. Hạ sĩ Nguyễn Văn Thân (HQ 10)
54. TT/DT.... Thanh (HQ 10)
55. Trung úy Ngô Chí Thành (HQ 10)
56. Hạ sĩ Trần Văn Thêm (HQ 10)
57. Hạ sĩ Phan Văn Thép (HQ 10)
58. Hạ sĩ nhất vận chuyển Lương Thanh Thi (HQ 10)
59. Thượng sĩ ... Thọ (HQ 10)
60. TT1/VT Phạm Văn Thu (HQ 10)
61. TT1/DT Ðinh Văn Thục (HQ 10)
62. Trung sĩ Vương Thương (HQ 10)
63. TT Nguyễn Văn Tiến (Người nhái)
64. Thiếu tá Hạm phó Nguyễn Thành Trí (HQ 10)
65. Trung sĩ Nguyễn Thành Trọng (HQ 10)
66. Hạ sĩ vận chuyển Huỳnh Công Trứ (HQ 10)
67. Thượng sĩ Ðinh Hữu Từ (Người nhái)
68. Trung sĩ Nguyễn Văn Tuân (HQ 10)
69. TT1/CK Châu Túy Tuấn (HQ 10)
70. Biệt hải Nguyễn Văn Vượng (HQ 4)
71. Trung úy Nguyễn Phúc Xá (HQ 10)
72. Trung sĩ Nguyễn Vĩnh Xuân (HQ 10)
73. Trung sĩ Nguyễn Quang Xuân (HQ 10)
74. Trung sĩ... Xuân (HQ 16)

TOÀ ÁN LƯƠNG TÂM
Không tòa nào bằng toà án lương tâm
Người tệ đến đâu cũng còn nhất điểm
Tôi tin thế và nghĩ rằng rất hiếm
Rất hiếm ai không muốn hưởng công bằng

Và tôi tin dù rừng tuyết đồi băng
Vẫn có một đốm lửa hồng ấm áp
Đốm lửa ấy sưởi những hồn vô cảm
Giá băng tan cho tuyết nở xuân hồng

Tôi tin cuộc đời có đấy mà không
Những lúc có thì ta cần trân quí
Và lúc không cũng vô cùng giá trị
Giá trị vì ta thấu hiểu nghĩa đời

Tôi tin vào vòng sinh tử luân hồi
Vì giọt nước luân lưu thành giọt nước
Dù chẳng một lần biết mình kiếp trước
Đã là ai và sống ở nơi nào

Nhân quả kiếp người tôi cũng tin vào...
Những chuyện nợ duyên, trả vay, đền đáp
Người hiền lương sẽ nhẹ đường kiếp nạn
Kẻ ác tâm vướng nặng nghiệp mình giăng

Tôi tin vào Thượng Đế, đấng toàn năng
Đã hiện hữu đồng hành cùng nhân thế
Những phút thăng hoa, những ngày dâu bể
Đều có bàn tay đặt định của Ngài

Nếu không có Trời, ai ở với ai
Chính Thượng Đế là trái tim nhân loại
Là lẽ phải, công bằng, là bác ái
Là lương tâm nhất điểm của con người

Và tôi tin ai đã sống trên đời
Dù cõi tạm nhưng biết rằng miên viễn
Như bậc trung thành yêu quê, tận hiến
Hoặc kẻ gian hùng, bán đứng non sông

Tôi tin mỗi người trong phút lâm chung
Đều muốn ngỏ những gì từng giấu diếm
Tôi nghĩ đấy chính là điều nhất điểm
Khi đối diện mình: TÒA ÁN LƯƠNG TÂM !

Ngô Minh HằngHát cho Việt Nam - Từ Yên


Cám ơn Anh TPB VNCH - Vũ Hàn Giang & Thế Sơn

http://www.ngominhhang.4t.com/

Đăng ngày 19 tháng 01.2016